Business coaching

ErhvervsCoach ®

First in Denmark. Est. 2002

Business coaching - København

 

Sparring på rolle, kompetencer, performance og trivsel

 

I business coaching får du en personlig og faglig sparring, med henblik på at slå til samt at få succes i jobbet - gennem afklaring, strukturering og problemløsning i en kombination med personlig udvikling og kompetenceudvikling. Nogle har brug for et lille skub eller lidt støtte, andre har brug for input eller et kompetenceløft og andre igen har brug udfordring eller konfrontation. Nogle er aldrig rigtigt kommet i gang eller også er de kommet udad en tangent og bagud. Andre er bange for eller ved at stagnere. Andre igen ønsker at bringe dem selv og jobbet til 'next level'. Nogle kommer fordi de selv har bedt om coaching og andre kommer de fordi virksomheden har tilbudt dem coaching. Fælles er et ønske om performance, trivsel og succes samt at få det til at lykkedes.

 

Du er din egen ekspert

 

Da du i forhold til coaching, er din egen ekspert, har ErhvervsCoach® fokus på at assisterer dig i at se muligheder og at finde ressourcer samt at styrke dig i at finde kreativiteten og at konstruere excellente løsninger for dig og din virksomhed. Business coaching tager udgangspunkt i en gab-analyse af situationen og kravene i forhold til dig, dine ønsker og kompetencer. Når indsatsområderne er identificeret, sætter vi ind, lige præcist der hvor det er nødvendigt og effektfuldt. Du kan således betragte business coaching, som et personligt, effektiv og målrettet kursus i lige præcis det du har brug for at nå dine mål og at få succes. Et kost-effektivt kursus med ROI (Return On Investment).

 

Udfordringerne

 

Det er frustrerende, når forventningerne i jobbet ikke er afklarede og målene ikke er afstemte samt når det kniber med overblikket, prioriteterne og kompetencerne. Alt sammen noget der rammer de fleste i en stresset hverdag, hvor samarbejdspartnerne er presset og chefen har svært ved at være allestedsnærværende samtidig med at kommunikation er nødtørftig. Her kan en coach hjælpe dig til klarhed, struktur, grænsesætning og gennemslagskraft.

 

Du er og kan meget mere end du tror

 

Da vi ofte besidder flere ressourcer end vi er bevidste om, har vi typisk blot brug for lidt sparring med en coach, for at ressourcerne kan træde frem og komme i spil. Andre gange har vi måske brug for målrettet og individuel kompetenceudvikling gennem faglig sparring med en coach. Dette er typisk også billiger og mere effektivt end kurser eller konsekvenserne - ineffektivitet, omsætningstab, kundetab, konflikter, opsigelser eller afskedigelser.

 

Områder indenfor business coaching

 

På områder som relationer, ledelse, samarbejde, kommunikation, marketing, salg, forhandling, strategi, organisation, kreativitet, innovation, effektivitet samt lean-, team- projekt- og forandringsledelse kan ErhvervsCoach® tilbyde coaching med faglig sparring. Stilen varierer således mellem coaching, mentoring og undervisning. Læs mere om ErhvervsCoach® eller ring for yderligere oplysninger.

 

Coaching...

Karriere coaching | ErhvervsCoach.com
Stress coaching | ErhvervsCoach.com
Business coaching | ErhvervsCoach.com
Lean coaching | ErhvervsCoach.com
Projekt coaching | ErhvervsCoach.com
Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Executive coaching | ErhvervsCoach.com
Leder coaching | ErhvervsCoach.com
Partnerskab coaching | ErhvervsCoach.com
Salgs coaching | ErhvervsCoach.com
Team coaching | ErhvervsCoach.com
Personprofil | ErhvervsCoach.com
Lederprofil | ErhvervsCoach.com
Teamprofil | ErhvervsCoach.com
Mental coaching | ErhvervsCoach.com
Forside | ErhvervsCoach.com
Oversigt | Coaching former | ErhvervsCoach.com
Personprofiler | Personlighedstest | ErhvervsCoach.com
Consulting | Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Om coachen | ErhvervsCoach.com
Kontakt coachen | ErhvervsCoach.com
Home | BusinessCoach | ErhvervsCoach.com

Copyright © All Rights Reserved • ®ErhvervsCoach.com • First in DK • Est 2002 • Vat 26612667 • Phone +45 61661900