Om

ErhvervsCoach ®

First in Denmark. Est. 2002

Baggrund - ErhvervsCoach® - København

 

Om ErhvervsCoach®

 

ErhvervsCoach® har, som den første erhvervscoach i Danmark, over 15 års coachingerfaring

inkl. international forretningsudvikling siden 1987, leder- og kompetenceudvikling siden

1989, consulting siden 1997, assessment, supervision og coaching siden 1999, psykometrisk personaletest og personprofiler siden 2000, erhvervsmæssig leder og karriere mentoring siden 2001 samt lean management coaching og procesoptimering siden 2010.

 

ErhvervsCoach® tilbyder coaching:

• Til erhvervskunder, partnerskaber, selvstændige, iværksættere og private

• Omkring processer der fører til udvikling, forandring, vækst og succes

• På henholdsvis individuelt, team og organisatorisk niveau

• I spændingsfeltet mellem menneske, organisation, proces og forretning

 

ErhvervsCoach® særkende er, et arbejde med fokus på:

• Personlig, faglig, ledelsesmæssig og organisatorisk udvikling og forandring

• Indsigt, ansvar, fremskridt, flow og arbejdslivskvalitet

• Mål, bevis, handling og resultater

 

Fagligt coacher ErhvervsCoach® indenfor:

• Forretningsudvikling, strategi, marketing, produktudvikling, salgspsykologi og kommunikation

• It, projektledelse, interessent og risikostyring, forandringsledelse, lean og procesoptimering

• Human resources, personaletest, kompetenceudvikling, personlig- og karriere udvikling

• Team, partnerskaber, ledelse, ledelsespsykologi, samarbejde og organisationsudvikling

 

Om mig som coach

 

Jeg selv er fra 1966 og har som coach en baggrund indenfor international markedsføring med særlig interesse i konsumentadfærd og -psykologi samt produkt-, koncept- og forretningsudvikling. Siden jeg i 1989 tog et pædagogikum i voksenundervisning, har jeg beskæftiget mig med kompetence-, karriere-, leder- og personlig udvikling. Det har udviklet min interesse i strategi, ledelse og HR, hvorfor jeg senere tog en tresproget MBA i Frankrig. Jeg taler således engelsk, tysk og fransk.

 

Efterfølgende har jeg arbejdet som proces- og management konsulent for nogle af de større konsulenthuse som Complet/ Merkantildata, Discover/ Inscape, Mitchell Phoenix Ltd., PricewaterhouseCoopers og Arthur Andersen. Mine arbejdsområder har været It, personale-, strategi- og organisationsudvikling samt projekt- og forandringsledelse. Jeg har bl.a. arbejdet på store internationale projekter samt har undervist, trænet og coachet ledere, projektledere, konsulenter og medarbejder.

 

Overskrifterne har ofte været forretningsudvikling, ledelse, samarbejde, relationer og kommunikation samt udvikling, forandring, performance og succes. Herunder opbygning og udvikling af teams samt facilitering og ledelse af gruppe- og arbejdsprocesser. D.v.s. menneske, forretning og proces:

 

Menneske:

Kompetenceudvikling, personlig udvikling og lederudvikling

Human resources, personalejura, rekruttering, personprofiler, stress, konflikt og krise

 

Forretning:

Vision, mission, værdikæde, strategi, organisation, positionering og risikostyring

Salgspsykologi, marketing, konceptudvikling og produktudvikling

 

Proces:

Forandringsprocesser - individ, partnerskaber, teams, kultur og forretning

Projektprocesser - tilblivelse, ledelse, styrring, reviews, opretning og afvikling

Forretningsprocesser - kortlægning, design, simulering og optimering

 

Om min erfaring i coaching

 

Siden 1999 har jeg coachet professionelt. Først coachede jeg ud fra min faglige og pædagogiske baggrund samt med kyndig træning og supervision fra konsulenter, psykologer og gestaltuddannede. I 2002 blev jeg certificeret NLP Master i coaching med udgangspunkt i den kognitive metode, der både anvendes ved consulting, coaching og terapi. Senere har jeg videreuddannet mig i personalejura samt i en række organisatoriske- og erhvervspsykologiske personprofiler og udviklingsværktøjer, som jeg enten bruger direkte eller indirekte i min coaching.

 

I starten coachede jeg primært indenfor forretningsudvikling, ledelse, projektledelse, kommunikation og problemløsning. Det udviklede sig hurtigt til coaching i de mere bløde og personlige områder. Først coaching indenfor karriere, ledelsespsykologi og personlig udvikling. Siden coaching indenfor stress, livskvalitet og relationer. Interesse, flair og kunder har løbende trukket mig videre i denne retning og senere har jeg videreuddannelse i den gestaltiske metode, der både anvendes i.f.t. organisationsudvikling, mentoring, coaching og terapi. I fortsættelse heraf er jeg efteruddannet og trænet på GATLA i proces, relationsarbejde og organisationsudvikling. Undervejs har jeg i organisationer coachet i optimering af samarbejds-, arbejds- og forretningsprocesser. Efter jeg selv blev selvstændig erhvervsdrivende i 2002, har jeg løbende coachet andre iværksættere og selvstændige. Både på et forretningsmæssigt, ledelsesmæssigt og personligt plan. Jeg er således fx også certificeret Access Consciousness™ Bars Practitioner og Access Consciousness™ Bars Facilitator, og bestrider en række effektive coachingværktøjer til både det personlige, ledelsesmæssige og organisatoriske område.

 

Jeg coacher således indenfor personlige processer (personlig udvikling, kompetenceudvikling, karriere, stress og livskvalitet), organisatoriske processer (teams, samarbejde, kommunikation, ledelsespsykologi, projekt- og forandringsledelse) og forretningsmæssige processer (forretningsudvikling, lean/procesoptimering og salgspsykologi).

 

Om min coachingstil

 

Som coach arbejder jeg ud fra et koldt hoved og et hjertet varmt. Jeg arbejder helhedsorienteret, processuelt, relationelt, eksistentiel og fænomenologisk - i nuet, med det du bringer og det der viser sig samt dine personlige og erhvervsmæssige mål. Nogle gange arbejder jeg hurtigt og direkte. Andre gange sagte og ad omveje. Nogle gange værktøjsbaseret og andre gange mere procesorienteret. Jeg kombinerer indsigt og ansvar samt tanke, følelse og handling. Lægger vægt på relationen samt giver plads til humor og kreativitet. Udover at give ansvar gennem spørgsmål, kan min coachingstil omfatte støtte, ledelse, konfrontation, frustration og integration. Jeg modtager løbende supervision, så jeg hele tiden kan tilbyde optimal og professionel coaching.

 

ErhvervsCoach ®

Cvrnr. 26612667

 

Kasper Thormod Larsen

Telefon: +45 61661900

 

Overskousvej 7, st, th.

DK-2500 Valby København

 

Linkedin...

 

Curriculum Vitae

ErhvervsCoach®

 

Baggrund...

 

Forretningsudvikling siden 1987

Undervisning siden 1989

Consulting siden 1997

Coaching siden 1999

Personprofiler siden 2000

Mentoring siden 2001

Psykoterapi siden 2002

Procesoptimering siden 2010

 

Uddannelse...

 

International BBA

Europæisk MBA i ledelse

Diplomudd. projektleder

Cert. Lean Manager

Exam. Personalejura

Voksenpædagogikum

Cert. NLP Master i coaching

Cert. Master familie-/parterapi

Exam. Gestalt Psykoterapeut

GATLA, Relations

GATLA, Counselling

GATLA, Organisational change

 

Certificeringer...

 

Enneagrammet

DiSC PersonProfil m.f.

TeamProfil m.f.

Personligt Lederskab

Salgspsykologi og Forhandling

Coaching

Rekruttering

Innovation og Teambuilding

Personlig Trivsel / Stress

Personlig Effektivitet

 

Konsulenterfaring...

 

Forca

Complet/Merkantildata

Discover/Inscape

Mitchell Phoenix

PricewaterhouseCoopers

Arthur Andersen

 

Industrierfaring...

 

Sadolin

Fischer

Hoffmann

 

Øvrigt...

 

Mentor for Civiløkonomerne/Djøf

Rådgiver i Røde Kors/OID

Rådgiver i Lænken og Blå Kors

 

Forside | ErhvervsCoach.com
Oversigt | Coaching former | ErhvervsCoach.com
Personprofiler | Personlighedstest | ErhvervsCoach.com
Consulting | Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Om coachen | ErhvervsCoach.com
Kontakt coachen | ErhvervsCoach.com
Home | BusinessCoach | ErhvervsCoach.com

Copyright © All Rights Reserved • ®ErhvervsCoach.com • First in DK • Est 2002 • Vat 26612667 • Phone +45 61661900