Executive coaching

ErhvervsCoach ®

First in Denmark. Est. 2002

Executive coaching - København

 

Strategi, organisation, forretningsudvikling og forandringsledelse

 

Executive coaching er for ledere der leder organisationer, virksomheder og forretningsområder. Top, linje- produktledere, der ønsker effektiv sparring, for at få succes med deres forretning:

 

• Kernekompetencer, vision, mission, positionering, strategi og implementering

• Værdiskabelse, forretningsudvikling, produktudvikling og markedsudvikling

• HR, kultur, forandring, organisation, proces, lean og programledelse

• Perspektivering, strategisk ledelse, forandringsledelse og organisatorisk trivsel

 

I Executive coaching er fokus på selve forretningen - virksomheden.

Hvorimod der i Leder coaching er fokus på ledelsesdisciplinen - mennesket.

 

Executive coaching handler om ledelse af organisationer, virksomheder og forretningsområder.

Vision, mission, mål, strategi, organisation, proces, risici, interessenter og strategiske partnere.

 

Ved executive coaching handler det om lederudvikling og sparring på strategisk niveau. Her arbejdes der indenfor alle områder af strategi, organisation og ledelse. Fokus, proces og niveau tilpasses din situation, din mission og dine mål. Du kan også bruge ErhvervsCoach® til at udfordre, konfrontere og teste dig selv som leder, hvis du fx ønsker at se tingene fra en ny vinkel eller gennem et par andre briller. Alternativt, hvis synes du at det er ensomt på toppen eller måske blot ønsker at sparre med en uvildig, omkring fortrolige og sensitive forhold. Andre søger executive coaching fordi de måske ikke bliver udfordret nok af deres medarbejdere og bestyrelse eller styregruppe. Nogle er bange for at stagnere eller at gentage sig selv. Andre vil bare have en personlig idé testet af eller se et problem fra et nyt perspektiv. Du kan således komme nogle få gange med en specifik problemstilling og de fleste ser executive coaching, som et længerevarende samarbejde med en uafhængig sparringspartner.

 

What, how and why in your business

 

I en virksomhed er der tre essentielle spørgsmål - et what, et how og et why. Hvor fx salgs og business coaching bl.a. forholder sig til 'what' spørgsmålet - hvad er produktet eller servicen, så adresserer fx lean coaching bl.a. 'how' spørgsmålet - hvordan der fx produceres og leveres. Det er de praktiske spørgsmål, som den daglige ledelse og driften typisk tager sig af og er optaget af i hverdagen. Men de organisationer og virksomheder der formår at besvare 'why' spørgsmålet - meaning, purpose, vision, mission etc. - er dem der virkelig træder ud blandt konkurrenterne, formår at få medarbejderne med sig samt at tiltrække de rigtige kunder, på de rigtige grundlag. Det er 'why' spørgsmålet som executive coaching primært kredser sig om.

 

Koncept for executive coaching

 

Executive coaching sammensættes som et individuelt forløb, med udgangspunkt i dine konkrete behov, der matches med de mest effektive metoder, værktøjer og processer - baseret på over 15 års erfaring. Stilen kan dermed variere mellem coaching, supervision, mentoring og undervisning.

 

Der indgås typisk aftaler for et år ad gangen. Som et supplement kan der indgås aftale om supplerende telefoncoaching, personprofiler/test og consulting. Der er typisk tale om en-til-en møder. Der er også mulighed for at ErhvervsCoach® deltager ved præsentationer, workshops, møder og samtaler, med sigte på efterfølgende feedback, sparring og træning.

 

Som leder kender du typisk selv dine udfordringer og nedenfor finder du et lille udpluk af emner som andre ledere har efterspurgt sparring i.

 

Emner indenfor executive coaching

 

Nedenfor et udpluk af, hvad andre ledere har søgt sparring i:

 

• Implementering, forandring, udvikling og afvikling

• Forretningsudvikling, markedsudvikling, konceptudvikling og produktudvikling

• Kernekompetencer, værdiskabelse, vision, mission, positionering, strategi og mål

• Interessent-, proces-, lean-, proram-, projekt- og forandringsledelse

• Kulturel udvikling, organisationsudvikling og kompetenceudvikling

• Turn-a-rounds, omstrukturering, fission og fussion

• Swot, risikostyring, kompleksitetshåndtering, perspektivering, fokusering

• Strukturering, re-strukturering

• Udforskning, mod og afprøvning af antagelser

• Klarhed, dialog og inspiration

• Momentum, struktur og feedback

• Værdier, overbevisninger, kreativitet og innovation

• Krise- og stresshåndtering

 

Mere om lederudvikling

 

Læs mere om lignende ydelser (leder coaching eller partnerskab coaching)

og kompetencer under ErhvervsCoach® eller ring for yderligere oplysninger.

 

God ledelse gør en forskel - det gør dårlig ledelse også!

 

Hvor der ikke er ledelse - er der lidelse!

 

Coaching...

Karriere coaching | ErhvervsCoach.com
Stress coaching | ErhvervsCoach.com
Business coaching | ErhvervsCoach.com
Lean coaching | ErhvervsCoach.com
Projekt coaching | ErhvervsCoach.com
Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Executive coaching | ErhvervsCoach.com
Leder coaching | ErhvervsCoach.com
Partnerskab coaching | ErhvervsCoach.com
Salgs coaching | ErhvervsCoach.com
Team coaching | ErhvervsCoach.com
Personprofil | ErhvervsCoach.com
Lederprofil | ErhvervsCoach.com
Teamprofil | ErhvervsCoach.com
Mental coaching | ErhvervsCoach.com
Forside | ErhvervsCoach.com
Oversigt | Coaching former | ErhvervsCoach.com
Personprofiler | Personlighedstest | ErhvervsCoach.com
Consulting | Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Om coachen | ErhvervsCoach.com
Kontakt coachen | ErhvervsCoach.com
Home | BusinessCoach | ErhvervsCoach.com

Copyright © All Rights Reserved • ®ErhvervsCoach.com • First in DK • Est 2002 • Vat 26612667 • Phone +45 61661900