Karriere coaching

ErhvervsCoach ®

First in Denmark. Est. 2002

Karriere coaching - København

 

Karriereopstart, karriereudvikling, karriereomlægning og karriereafvikling

 

Få hjælp til:

 

Kompetenceafklaring

Værdiafklaring

Motivation

Success

Karriereplanlægning

Karriereomlægning

At blive selvstændig

Jobvalg

Ansøgning og c.v.

Jobsamtale

Forventningsafstem.

Lønforhandling

Kontraktforhandling

Kom godt i jobbet

Håndtering af MUS

Performance

Kommunikation

Samarbejde

Konflikter

Vanskelige relationer

Effektivitet og stress

Arbejdslivskvalitet

Work life balance

Kompetenceudvikling

Jobudvikling

Jobomlægning

Jobafvikling

Outplacement

Du kan vælge mellem:

 

• Et enkelt møde, hvor du fokuserer på et velafgrænset spørgsmål

• Et kort forløb med rabat til private, til håndtering af de vigtigste problemstillinger

• Specieltilpassede forløb der evt. kombineres med diverse test

 

Om karrierecoaching

 

Indenfor job- og karriere coaching hjælper ErhvervsCoach® bl.a. med kompetence-, værdi- og målafklaring samt karrierevalg, karriereudvikling, karriereomlægning og karriereafvikling.

 

Karrierecoaching og emner

 

Gennem en personlig proces, assisteres du fx til at finde dine arbejdslivsværdier, succeskriterier og forudsætninger samt kriterier for jobvalg, branche og virksomhed. Endvidere ståsted, karrierevision og karrieremål. Vi undersøger hvad der virkelig driver og motiverer dig samt hvad der evt. kan være skrammende og hindrende for din karriere. Samtidig finder og kortlægger vi dine kompetencer, ressourcer og potentialer. Så du kan få succes der hvor du er og der hvor du skal hen i din karriere. Vi arbejder desuden med dine begrænsende og støttende overbevisninger. Undervejs kommer vi måske også ind på identitet, livsstil og familie situation. Sidst i processen handler det evt. om c.v., ansøgning, jobsøgning og networking, træning til jobsamtaler samt løn- og kontraktforhandling.

 

Karrierecoaching, succes og arbejdslivskvalitet

 

Overvejer du et jobskifte, vil vi først og fremmest afdække muligheder og begrænsninger i dit nuværende job og på din nuværende arbejdsplads. Måske er du allerede et sted, hvor du med få justeringer, kan få det du ønsker. Sådan er det ofte. Det er i det hele taget også bedre at rejse fra en succes og kunne sige at man har gjort hvad man kunne - både overfor sig selv samt sin nuværende og kommende arbejdsgiver. Alternativt er det vigtigt at vide hvorfor du vil rejse, så nissen ikke flytter med. Her kommer vi måske også ind på fokusering, selvledelse, selvværd, gennemslagskraft, kommunikation, assertion, grænsesætning, personlig effektivitet og stresshåndtering. Relaterede emner kan være støtte omkring MUS, den vanskelige samtale, relationer, konflikthåndtering, outplacement og jobskifte eller opstart af selvstændig virksomhed.

 

Værktøjer ved karrierecoaching

 

Under processen kan du få udarbejdet en personprofil, hvormed du kan spejle dig i jobbet og blive afklaret med, i hvor høj grad jobbet passer til din personlighed og præferencer samt hvad der er dine udviklingsområder. Personprofilen er samtidig et værktøj til at forstå dig selv, din chef og dine kollegaer med samt at mestre relationerne til dem. Det er virksomt at have kendskab til drivkræfter og motivation samt adfærd og præferencer i forhold til karrierevalg samt kommunikation, samarbejde, ledelse og selvledelse. Hvis du skal starte på en ny arbejdsplads kan en personprofil, ny viden og personlige coaching, også hjælpe dig til hurtigt og gnidningsfrit at komme ind i jobbet, finde glæden, blive effektiv samt at få succes.

 

Karrierecoaching og selvledelse

 

På mange måder handler karrierecoaching således, og måske paradoksalt nok, om ledelse. At lede efter noget - dine unikke spidskompetencer, det der er vigtigt for dig, det rigtige job og mulighederne i omverdenen. At lede dig selv på en hensigtsmæssig, ansvarlig og effektiv måde - til de resultater, som bringer dig derhen du gerne vil. At lede dit image - både dit selvbillede og det billede andre har af dig. At styre og lede alle væsentlige variabler i omverdenen - så de arbejder for og sammen med dig. At lede dine interessenter - i.f.t. deres forventninger og succeskriterier. Til sidst, men ikke mindst - at lede din egen leder.

 

En af de mest karrierefremmende eller karrierehindrende faktorer er ofte din egen leder. Det er derfor vigtigt at du har din leder med i det team af de interessenter, der kan bringe dig frem. Ikke alle er tilfredse med deres leder og dennes lederskab, men ved at leder din leder, kan du få endnu mere af det du ønsker og behøver - til jeres begges tilfredshed. Endeligt, hvis det viser sig at din leder ikke er karrierefremmende eller måske endda karrierehindrende, så kan det på et tidspunkt blive nødvendigt, at du leder dig selv udenom din leder - til et sted hvor du kan skabe større værdi.

 

Over 15 års erfaring som karrierecoach

 

ErhvervsCoach® har coachet indenfor job- og karriereudvikling siden 1999. Siden 2001 har ErhvervsCoach® som mentor, coachet og vejledt medlemmer - medarbejdere og ledere via C3, Civiløkonomerne og Djøf omring relationer, ledelse, samarbejde, kommunikation, arbejdssituation og karriere. ErhvervsCoach® har stadig kontakt til mange af dem ErhvervsCoach® gennem tiden har coachet. Nogle har på meget kort sigt realiseret deres mål og andre er siden kommet langt videre end deres drømme og visioner. Fællesnævneren er karriere med livskvalitet. Læs mere om ErhvervsCoach® eller ring for yderligere oplysninger. Særpriser til private, iværksættere og mindre erhverv.

 

Coaching...

Karriere coaching | ErhvervsCoach.com
Stress coaching | ErhvervsCoach.com
Business coaching | ErhvervsCoach.com
Lean coaching | ErhvervsCoach.com
Projekt coaching | ErhvervsCoach.com
Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Executive coaching | ErhvervsCoach.com
Leder coaching | ErhvervsCoach.com
Partnerskab coaching | ErhvervsCoach.com
Salgs coaching | ErhvervsCoach.com
Team coaching | ErhvervsCoach.com
Personprofil | ErhvervsCoach.com
Lederprofil | ErhvervsCoach.com
Teamprofil | ErhvervsCoach.com
Mental coaching | ErhvervsCoach.com
Forside | ErhvervsCoach.com
Oversigt | Coaching former | ErhvervsCoach.com
Personprofiler | Personlighedstest | ErhvervsCoach.com
Consulting | Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Om coachen | ErhvervsCoach.com
Kontakt coachen | ErhvervsCoach.com
Home | BusinessCoach | ErhvervsCoach.com

Copyright © All Rights Reserved • ®ErhvervsCoach.com • First in DK • Est 2002 • Vat 26612667 • Phone +45 61661900