Coaching Koncept

ErhvervsCoach ®

First in Denmark. Est. 2002

Kampagnetilbud - Coaching Koncept - København

 

Processer der fører til indsigt, struktur, forandring, vækst og resultater

i spændingsfeltet mellem menneske, proces, organisation og forretning

 

Over 10 års erfaring med gennemprøvet coachingkoncept ©

 

• Et målrettet og resultatorienteret coachingforløb

• Et effekt coachingforløb med return on investment

 

Gennemprøvet coachingkoncept ©

 

1. Første møde: Situationsanalyse, problemformulering og målsætning

2. Andet møde: Personprofil med coachende feedback samt SWOT og handlings-/udviklingsplan

3. Fortsat forløb: Seks møder omkring udvikling, implementering, forandring og resultater

4. Afsluttende møde: Opfølgning, evaluering og målopfyldelse

 

Til det indledende og afsluttende møde er der mulighed for fx at invitere den nærmeste leder til at deltage med henblik på input, samordning, forankring, strategisk målsikring, feedback, opfølgning og succes. Til andet møde udarbejdes der en DiSC PersonProfil. Personprofilen er et stærkt og struktureret værktøj, der sikrer menneskelig indsigt, selvindsigt, viden, struktureret feedback og handlingsorienterede værktøjer. Samtidig skaber den et fælles sprog og platform for fx personlig udvikling, relationsudvikling og kompetenceudvikling indenfor fx kommunikation, salg, forhandling, ledelse, team, samarbejde og gennemslagskraft. Personprofilen er således et erhvervspsykologisk værktøj, der dels bygger fundament for udviklingen og forandringen og dels bygger bro mellem menneske og forretning.

 

Coaching med return on investment

 

• Retning, mål og resultater aftales opstart og evalueres på det sidste møde

• På første og sidste møde kan der fx inviteres en chef for at sikre fokus og forankring

• På de øvrige møder er der ligeledes mulighed for at en gæst/partner kan deltage efter behov

• Inden hvert møde dokumenterer coachee fokus og mål for mødet

• Efter hvert møde dokumenterer coachee læring, beslutninger og resultater

• Samlet sikrer coachingkonceptet sammenhæng, fokus, mål, resultater og return on investment

 

Coaching med fokus på dine udfordringer og behov

 

• Motivation, selvledelse, ledelse

• Selvværd, assertion og gennemslagskraft

• Relationer, samarbejde, kommunikation, formidling og salg

• Forandrings-, team- og projektledelse

• Procesoptimering, effektivitet og resultatspor

• Work-life balance og stresshåndtering

• Personlig udvikling, kompetenceudvikling, job- og karriereudvikling

• Konfliktløsning, problemløsning og krisehåndtering

• Kompleksitetshåndtering, prioritering, valg og beslutning

• Værdiafklaring, vision, mission, strategi og handlingsplan

• Forretnings-, team- og organisationsudvikling

• Kunde-, markeds-, koncept- og produktudvikling

• Innovation og kreativitet

 

Coachingmetoden

 

Coachingmodellen er bl.a. inspireret af model for Cognitive Behavioural Coaching af Michael Neenan og Stephen Palmer. Forløbet optimeres efter dig og din situation. Indsatsområderne er typisk problemformulering, målsætning, generering af løsningsalternativer, evalueringer af konsekvenser for løsningsalternativerne, valg og beslutningstagning, implementering og evaluering. Fokus er på facilitering af læring, ansvar, forandring, udvikling og performance. Forløbet kan rettes mod ethvert aspekt af dit liv og arbejdsliv, som støtter dig i forandring, vækst, arbejdslivskvalitet og resultater og succes.

 

Metoden er eklektisk - baseret på det bedste fra det kognitive, systemiske, narrative, gestaltiske, fænomenologiske og eksistentielle grundlag samt mange års erfaring indenfor psykologi, organisation og forretning. Derudover kan der gøres brug af elementer fra teorier om hjernen og psykologisk pædagogik, konsulentværktøjer, girafsprog, assertionstræning, transaktionsanalyse, Enneagrammet, NLP, CARE, Enneagrammet, MBTI/JTI, DISK/DiSC m.v.

 

ErhvervsCoach® har, som den første erhvervscoach i Danmark, over 10 års erfaring baseret på internationalt konsulentarbejde siden 1987, kompetenceudvikling siden 1989, professionel coaching siden 1999 og erhvervsmæssig mentoring siden 2001.

 

Ring for yderligere oplysninger og bookning.

 

ErhvervsCoach ®

Cvrnr. 26612667

 

Kasper Thormod Larsen

Telefon: +45 61661900

 

Overskousvej 7, st, th.

DK-2500 Valby København

Konto...

 

Nordea

2276-6275206790

 

Afklaring...

 

Kort og uforpligtende telefonisk afklaring på telefon 6166 1900.

Præsenter kort din problemstilling

og dit mål samt få en gratis tilbagemelding inden bookning.

 

Særpriser for...

 

• Private

• Iværksættere

• Selvstændige

• Små virksomheder

 

• Life coaching

• Karriere coaching

• Stress coaching

• Telefon coaching

 

Forside | ErhvervsCoach.com
Oversigt | Coaching former | ErhvervsCoach.com
Personprofiler | Personlighedstest | ErhvervsCoach.com
Consulting | Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Om coachen | ErhvervsCoach.com
Kontakt coachen | ErhvervsCoach.com
Home | BusinessCoach | ErhvervsCoach.com

Copyright © All Rights Reserved • ®ErhvervsCoach.com • First in DK • Est 2002 • Vat 26612667 • Phone +45 61661900