DiSC coaching

ErhvervsCoach ®

First in Denmark. Est. 2002

Kampagnetilbud - DiSC profil og coaching - København

 

• Til dig der overvejer coaching

• Som opstart på et coachingforløb

• En indledning til personlig-, karriere- og lederudvikling

• Ved kommunikative og relationelle problemer

• Som led i partnerskabscoaching

• I forbindelse med rekruttering og jobskifte

• Som opstart på en teamudviklingsproces

 

Personprofil med sigte mod indsigt, udvikling, relationer og resultater:

 

• Forstå din situation og dens succeskriterier

• Lær dig selv bedre at kende og få et værktøj til at læse andre

• Bliv afklaret med din frygt, præferencer, motivation og drivkræfter

• Skab et bedre perspektiv af dig selv i forhold til din organisations kultur

• Sæt skub i job og karriereudvikling

• Forstå hvad der stresser dig og hvordan du optimere dit miljø

• Bliv bevidst om din adfærd samt dine til- og fravalg

• Find den optimale og mest effektive adfærd, så du når dine mål og får succes

• Bliv bedre til at håndtere vanskelige situationer, relationer og konflikter

• Optimer dine personlige og professionelle relationer og partnerskaber

• Udvid din horisont, tolerance, mangfoldighed og relationskompetence

• Bliv bedre til at kommunikere, samarbejde, lede, sælge, formidle, rådgive, undervise ...

• Skab større motivation og bedre selvledelse / udvikl din lederstil og motivationsstil

• Sæt mål og få lavet en personlig handlingsplan

 

DiSC PersonProfil & Coachende tilbagemelding

 

Vi har alle vores helt unikke personprofil og dertilhørende adfærd, hvormed vi skaber succes. Mennesket tilpasser sin adfærd til hvordan det opfatter sig selv og situationen. Udfordringen er således både at forstå sig selv, de andre, situationen og succeskriterierne samt at handle i overensstemmelse hermed - for at gøre det rigtigt, nå resultater, få anerkendelse og opnå kontinuitet. Det kan en DiSC PersonProfil og coachende feedback hjælpe dig med i forhold til dit aktuelle spørgsmål til fx en relation, privat- og arbejdslivet. DiSC'en hjælper til menneskelig indsigt og selvindsigt samtidig med at den målrettede og værktøjsbaseret indsats udvikler din sociale og emotionelle intelligens og understøtter din personlige udvikling.

 

DiSC PersonProfil er et professionelt valideret psykometrisk værktøj, som oprindeligt er udviklet af John Geier og baseret på William Marstons teori omkring adfærd og 'emotions of normal people'. Profilen tager udgangspunkt i fire adfærdsstile som omfatter Dominans, Social indflydelse, Stabilitet og Competence samt deres grader, samspil og dynamik. Læs mere om DiSC'en på Discovers hjemmeside og på ErhvervsCoach® under Test. DiSC'en kan derudover bruges til teams, partnerskaber og lederudvikling.

 

DiSC, Coaching & Joharis vindue

 

• Udvid dit kendte område, få adgang til flere ressourcer og skab flere muligheder

• Bliv mere bevidst om dine blinde pletter og hvad der spænder ben for dig i skyggen

• Overvej at vise mere af det skjulte område og dig selv samt bliv mere autentisk

 

DiSC PersonProfilen tager udgangspunkt i dig og den coachende tilbagmelding i det som du ønsker. DiSC PersonProfilen er som et spejl, som du kan se dig selv i. Den coachende feedback kan hjælpe dig til at se og udvide dit kendte område (se nedenfor) og minimere de øvrige, frigive flere ressourcer samt at skabe flere muligheder. Processen støtter dig således i personlig udvikling - indsigt og en større grad af frihed og succes.

 

Undervejs lærer du mere om den bagvedliggende teori og model samt terminologi og sprog. Herefter vil du ikke bare kunne bruge DiSC PersonProfilen som et spejl til at se dig selv i, men også en kikkeret - hvorigennem du bedre kan se, forstå, kommunikere og lede andre. ErhvervsCoach® har over 10 års erfaring med at bruge DiSC PersonProfilen i forbindelse med personlig udvikling og ledelse, kommunikation, samarbejde og relationer som fx partnerskaber.

 

JOHARIS VINDUE

Synligt for omgivelserne

Usynligt for omgivelserne

Synligt for mig

Det kendte område

(arena)

Det skjulte område

(facade)

Usynligt for mig

Det skjulte område

(blinde pletter)

Det ukendte område

(black box)

 

Gennemprøvet coachingkoncept med DiSC

 

1. Udfyld en DiSC PersonProfil på nettet

2. Kom til en personlig og coachende feedback

3. Lav en SWOT, sæt mål og lav en handlingsorienteret udviklingsplan

 

På mødet kan du kort præsentere dig selv og din situationen samt det spørgsmål du måtte have i forhold til din situation, relation, udfordring eller mål. Herefter vil du få en coachende feedback, hvorpå du kan lave en SWOT (analyse af dine Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats). Du er nu klar til at lave din personlige handlingsplan, med baggrund i analysen, dine egne idéer, den personlige feed back fra ErhvervsCoach® samt de konkrete forlag i DiSC PersonProfil værktøjet. Herefter kan du vælge om du vil fortsætte på egen hånd eller om du vil fortsætte i et coachingforløb hos ErhvervsCoach®. Ønsker du at fortsætte hos ErhvervsCoach® kan du købe et klippekort med rabat.

 

What we think, or what we know,

or what we believe is, in the end, of little consequence.

The only consequence is what we do.

John Ruskin.

 

Ring for yderligere oplysninger og bookning.

ErhvervsCoach ®

Cvrnr. 26612667

 

Kasper Thormod Larsen

Telefon: +45 61661900

 

Overskousvej 7, st, th.

DK-2500 Valby København

Konto...

 

Nordea

2276-6275206790

 

Afklaring...

 

Kort og uforpligtende telefonisk afklaring på telefon 6166 1900.

Præsenter kort din problemstilling

og dit mål samt få en gratis tilbagemelding inden bookning.

 

Særpriser for...

 

• Private

• Iværksættere

• Selvstændige

• Små virksomheder

 

• Life coaching

• Karriere coaching

• Stress coaching

• Telefon coaching

 

Forside | ErhvervsCoach.com
Oversigt | Coaching former | ErhvervsCoach.com
Personprofiler | Personlighedstest | ErhvervsCoach.com
Consulting | Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Om coachen | ErhvervsCoach.com
Kontakt coachen | ErhvervsCoach.com
Home | BusinessCoach | ErhvervsCoach.com

Copyright © All Rights Reserved • ®ErhvervsCoach.com • First in DK • Est 2002 • Vat 26612667 • Phone +45 61661900