Priser

ErhvervsCoach ®

First in Denmark. Est. 2002

Priser

 

 

Afklaring

 

ErhvervsCoach® har som den første erhvervscoach i Danmark over 25 års erfaring med både det faglige, mennesker og proces. ErhvervsCoach® står for en høj og alsidig faglighed samt psykologisk indsigt og mangfoldighed. Så der er ikke sager eller klienter som ErhvervsCoach® ikke kan antage og samarbejde med. Det gælder uanset om fokus er kompetenceudvikling, personlig udvikling, lederudvikling og teamudvikling eller forretningsmæssig, organisatorisk eller psykologisk.

 

Spørgsmål

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til blot at ringe eller at bestille op til 30 min. gratis telefoncoaching. Du kan også købe et enkelt møde eller en personprofil inkl. coaching. Pris og kvalitet hænger sammen og professionel coaching kendetegnes ved betaling, som sikrer alle parter mod skæve relationer og agendaer. Af etiske årsager er coaching således noget der købes og ikke noget der kan sælges.

 

Coachingkoncept

 

ErhvervsCoach® har som første erhvervscoach i Danmark evidens for sit effektive coaching-koncept, der bl.a. består af et intensivt forløb på seks møder af 1:20 time. Det rækker for de fleste og sikrer at du ikke forkøber dig. De bedste resultater opnås ved at committe sig til et koncept eller klippekort. Andre betaler ad to gange. Ved første møde og efterfølgende for et klippekort. Der er også mulighed for andre koncepter og at betale fra gang til gang efter åben regning. Det gælder også hvis du skal betale privat, er iværksættere eller fra en mindre virksomhed.

Personprofil inkl. coaching

Coaching koncept

Coaching klippekort

Faciliteringsproces med tre workshops

 

 

ErhvervsCoach ®

Cvrnr. 26612667

 

Kasper Thormod Larsen

Telefon: +45 61661900

 

Overskousvej 7, st, th.

DK-2500 Valby København

Konto...

 

Nordea 1400-6284529624

 

Afklaring...

 

Kort og uforpligtende telefonisk afklaring på telefon 6166 1900.

Præsenter kort din problemstilling

og dit mål samt få en gratis tilbagemelding inden bookning.

Du kan også starte op med en

Personprofil inkl. coaching.

 

Særpriser...

 

ErhvervsCoach® coacher primært erhvervskunder, men giver også på udvalgte tidspunkter og til specialpris, private, iværksættere og mindre erhverv mulighed for professionel coaching af høj kvalitet.

 

• Private

• Iværksættere

• Selvstændige

• Små virksomheder

 

• Life coahing

• Karriere coaching

• Stress coaching

• Telefon coaching

 

Forside | ErhvervsCoach.com
Oversigt | Coaching former | ErhvervsCoach.com
Personprofiler | Personlighedstest | ErhvervsCoach.com
Consulting | Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Om coachen | ErhvervsCoach.com
Kontakt coachen | ErhvervsCoach.com
Home | BusinessCoach | ErhvervsCoach.com

Copyright © All Rights Reserved • ®ErhvervsCoach.com • First in DK • Est 2002 • Vat 26612667 • Phone +45 61661900

Betingelser: Du er velkommen til at ringe og præsentere din problemstilling, stille et spørgsmål og få et individuelt tilbud uden beregning. Større tilbud inkl. løsningsforslag udarbejdes mod honorar. Der tages forbehold for stave-, slå- og trykfejl. Tilbud og informationerne på dette site m.v. er ikke anbefaling eller råd, men en mulighed og valget er altid dit. Priser for fx konsulentarbejde (som hos EC udføres som facilitering) samt kurser, life som business coaching, personprofiler m.v. (kode 702200 og 855900) er i DKK, ekskl. moms og momsfritagede ydelser (kode 869030) er inkl. lønsum. Alle ydelser er med mindre andet er anført, prissat som på ErhvervsCoach® adresse. Der afregnes for bestilt tid og påbegyndt time. Kørsel, materialer, forberedelse, mellemliggende arbejder og kommunikation m.v. afregnes/ modregnes. Fakturering og betaling er forud pr. bankoverførsel til Nordea 1400-6284529624 med anførsel af fakturanr., iflg. aftale (tilbud/ ordrebekræftelse) og senest en arbejdsdag før deadline for afbud/ ændring. Fakturering sker pr. email. Tillæg på kr. 150 ved fakturering på under kr. 1000 ex moms. Metoden er faciliterings-, proces- og relationsorienteret. Efter aftale kan en eller flere partnere m.v. deltage på møderne m.v. Alle deltagere/ parter hæfter personligt solidarisk og der modtages kun klienter efter aftale samt efter at alle forespurgte oplysninger er modtaget korrekt - neglet/ forsinkelse/ fejl herved kan ikke frigøre kunden for sin økonomiske forpligtelse. Processen sigter mod at støtte dig/ jer i at finde egne svar og løsninger. ErhvervsCoach® yder processtøtte og ikke rådgivning; der på nogen måde er ansvars/ -erstatningspådragende, ej heller i juridisk, økonomisk, finansiel, driftsmæssig, kommerciel, personlig eller sundhedsmæssig forstand; hverken direkte eller indirekte. Proces, terapi, mentoring, coaching, facilitering, consulting m.v. er her ikke at forveksle med rådgivning og du/ organisationen er selv ansvarlig for hvad du/ I hører og tolker samt for dine/ jeres reaktioner, beslutninger, kommunikation og handlinger; indenfor såvel som udenfor møderne/ processen. Det er almindeligt med frustration, modstand, dyk i selvværd og reaktioner af forskellig art samt stilstand, fejltrin og tilbagefald i forbindelse med selv en ønsket/ positiv forandringsproces, hvilket er en del af processen og samarbejdet. Du bestemmer selv hvad du bringer op samt hvor hurtigt, tæt og langt du vil gå. Er der noget du har brug for eller ønsker mere/ mindre af, skal du tale med coachen om det. Coachen støtter dig således gerne, så godt og i det omfang coachen kan, men det kræver at du undervejs udtrykker dine ønsker. Coaching o.l. er og kan ikke erstatte eller tilsidesætte evt. lægelige/ sundhedsfaglig vurdering, anbefaling og behandling. Du er forpligtet til at møde kontaktbar, rask og smittefri på møderne. Hvis der fotograferes, filmes, lydoptages, transmiteres fra samtaler, telefonsamtaler, proces o.l., hvad enten det er før, under eller efter, medfører det en bod på kr. 150.000. Husorden, ramme og coachens anvisninger for adfærd under møderne skal følges ellers kan der aflyses for deltagerens regning. Der er ikke åben før eller efter møderne og ved uvarslede kundeforsinkelse over 15 min. kan der aflyses for kundens regning. Afbud og ændringer i.f.m. individuel coaching, senest kl. 9 to hverdage før aftale, er uden beregning. Ellers fuld pris, uanset årsag. Afbud og ændringer håndteres kun i alm. kontortid og efter personlig modtagelse. Ved gentagende afbud kan der afregnes/ klippes. Ved klippekort er et klip gældende i en måned pr. klip. Ubrugte klip refunderes ikke. Klippekort, pakker og andre ordre inkl. forudbestilte materialer som fx personprofiler og forberedelse er ikke omfattet af tilbagekøbsaftale, men kan omstruktureres, deles eller overdrages efter aftale med coachen. Klippekort/ pakker/ introtilbud o.l. gælder med mindre andet aftales, kun for private og små virksomheder med begrænset omsætning/ under opstart, for den første klient pr. ny kunde samt så længe og når det er muligt for coachen. Klippekort, tilbud og priser med rabat, kan være tidsmæssigt eller på anden måde begrænset. English extract. Betingelser, fuld version.