Vejledning

ErhvervsCoach ®

First in Denmark. Est. 2002

Procesvejledning

 

De bedste resultater opnås gennem et forløb

 

Coaching er et personligt samarbejde, der fordrer tid, ansvar og fleksibilitet. Det er ikke alle, der åbner sig fuldt ud og kommer ind i arbejdsprocessen på det første møde. Efterhånden som relationen og den samskabende proces udvikler sig, kommer der typisk flere personlige ressourcer på banen. Samtidig kræver bæredygtige forandringer og vedvarende excellente resultater tid til implementering og integration. Derfor anbefaler ErhvervsCoach® sædvanligvis et forløb på seks møder af 80 min., hvor du får personlige sparring over et par måneder. Det giver plads til udvikling, mulighed for løbende korrektion og optimering af din indsats samt forankring af resultaterne. Længere forløb er typisk relevante ved f.eks. personlig- og lederudvikling. Kortere forløb er typisk passende ved afgrænsede problemstillinger.

 

Halvanden time giver proportionalt mere end en time

 

Coaching kan gøres meget målrettet og effektivt, men det er altid på bekostning af noget andet. Når der sættes en time (50 min.) af, er det nok for dem der er meget fokuserede. Men de fleste har dog brug for lige at lande, tale om sidste møde og eventuelle hjemmeopgaver samt at finde deres fokus, inden de går i gang med selve arbejdet. For mange er det også vigtigt at trække indsigter, læringer, konklusioner og resultater frem, sammen med coachen, inden den næste tid bookes og mødet lukkes ned. Nogle afvejer også deres transporttid i forhold til selve mødet og foretrækker således halvanden time (1 time og 20 min.), når nu de alligevel har afsat tid. Andre inddrager transporttiden i deres personlige proces i forbindelse med forberedelse og efterfølgende refleksion. Andre igen er måske i kaos og krise eller har blot meget på hjertet eller talepres og behøver derfor også god tid på møderne. Ofte er coaching heller ikke ren coaching. Der kan undervejs være behov for tid til at kombinere med undervisning, mentoring og supervision. De fleste foretrækker således coachingmøder af 1 time og 20 minutters varighed.

 

Personprofiler i forbindelse med coaching

 

Mange ønsker i forbindelse med deres coaching at få udarbejdet en personprofil for at få større menneskelig indsigt og selvindsigt. Det kan f.eks. være i forbindelse med afklaring indenfor selvindsigt, personlig effektivitet og stress eller for at blive klogere på sin relations-, ledelses-, samarbejds- og kommunikationsstil. En personprofil kan således hjælpe dig til at forstå dig selv og dine nærmeste bedre, samt støtte dig i personlig udvikling og bedre resultater. Hvis du skal have seriøs feedback på din personprofil, skal du beregne 1 time og 20 min.

 

Omfang og længde af coaching forløb

 

Nogle går i forløb over 3-6-12 måneder og andre over flere år. Nogle kommer med korte intervaller i starten og har så flere opfølgende møder. Nogle starter med leder-/ business coaching og slutter med personlig udvikling og livskvalitet. Nogle medbringer måske også en kollega/ samarbejdspartner/ chef eller medarbejder og får coaching og supervision på relationen eller aktuelle problemer. Nogle starter med en personprofil og andre konvertere senere klip til en personprofil. Der er mange muligheder og vi kan løbende tale om hvordan du bedst arbejder og bruger dine klip.

 

Workshops og konsulentarbejde

 

Når det handler om coaching og facilitering af teams og arbejdsprocesser samt organisatoriske eller forretningsmæssige forandring, bliver der ofte fejlinvesteret i dyre projekter og kurser, der sjældent bliver fuldført eller giver den planlagte effekt. Mange gange kan korte workshops i et tæt forløb give bedre resultater. F.eks. kan et tæt forløb på tre til fem halvdags workshops på tre til fire timer over et par måneder, ofte giver bedre resultater og/eller basis for at definere et større og bagvedliggende projekt. Det fortsatte arbejde kan således enten grene sig ud i et egentligt konsulentprojekt eller brydes ned i en effektiv struktur af mindre problemstillinger, der løses gennem serier af korte workshops. På denne måde bliver forandringen målrettet, effektiv, overskuelig og håndterbar. Der bliver mulighed for undervejs at stoppe op, ændre retning, holde en pause, indskrænke eller at udvide projektet. Denne metode sikrer også løbende forståelse, engagement og forankring samt vidensdeling, læring og udvikling.

 

ErhvervsCoach ®

Cvrnr. 26612667

 

Kasper Thormod Larsen

Telefon: +45 61661900

 

Overskousvej 7, st, th.

DK-2500 Valby København

Konto...

 

Nordea 1400-6284529624

 

Afklaring...

 

Kort og uforpligtende telefonisk afklaring på telefon 6166 1900.

Præsenter kort din problemstilling

og dit mål samt få en gratis tilbagemelding inden bookning.

 

Særpriser for...

 

• Private

• Iværksættere

• Selvstændige

• Små virksomheder

 

• Life coaching

• Karriere coaching

• Stress coaching

• Telefon coaching

 

Forside | ErhvervsCoach.com
Oversigt | Coaching former | ErhvervsCoach.com
Personprofiler | Personlighedstest | ErhvervsCoach.com
Consulting | Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Om coachen | ErhvervsCoach.com
Kontakt coachen | ErhvervsCoach.com
Home | BusinessCoach | ErhvervsCoach.com

Copyright © All Rights Reserved • ®ErhvervsCoach.com • First in DK • Est 2002 • Vat 26612667 • Phone +45 61661900

For terms, see under Contact and Prices.