Lean coaching

ErhvervsCoach ®

First in Denmark. Est. 2002

Lean coaching - København

 

Procesdesign, procesimplementering og procesoptimering

 

Effektiv og succesrig lean management kræver

 

• Målsætning, værdisæt, attitude, kulturel modning og forankring

• Motivation, dialog, konsensus, ledelse, teambuilding og interaktion

• Kompetencer, værktøjer, metoder, templates og proces

• Projekt- og forandringsledelse samt stakeholder, issue, risk og problem management

• Fastholdelse, momentum og iteration samt løbende læring, innovation og forbedring

 

Lean coaching kan omfatte

 

• Coaching aftale, opstart, modning, afslutning og evaluering

• Uddannelse, træning, workshops, seminarer, coaching og mentor'ing

• Konsulentbistand samt ledelses- og projektassistance

• Facilitering, støtte og input til processen

• Du kan hyre coachen hele eller dele af processen

• Før (start/følger), under (input/sparring/assistance/opretning) og efter (eval./læring/lukning)

 

Den overordnede leanproces

 

Processen struktureres efter *PDCA-tanken og følger de fem lean principper: Specificer værdi for kunden => Identificer værdistrøm => Skab flow i processen => Etabler produktionsprincip (Push/Pull) => Søg perfektion. Ved opstart af coachingforløbet coaches du til at strukturere og organisere dit eget lean projekt samt dets scopet og proces. Coachen følger dig således hele vejen igennem processen, men bidrager kun når det er nødvendigt. På den måde sikres dit lederskab og din læring samtidig med at konsulentomkostningen minimeres.

 

Efter at lean projektet er scop'et

 

De berørte medarbejdere og ledere i virksomheden inddrages på det niveau, der er relevant for dig og din virksomheds lean projekt. En enkelt afdelingsleder kan altid have fordel af at tænke i lean, men de egentlige og store vindinger opstår ved at tænke langsigtet og på tværs af hele værdikæden. I yderste konsekvens også in- og eksternt. Vi kan således fokusere på en enkelt proces i en afdeling eller et større perspektiv og på tværs af organisationen.

 

Baggrund for lean

 

ErhvervsCoach® er certificeret Lean Manager af Niels Fester fra Compas Lean Akademi. Niels er direkte trænet af Dan Jones (Cardiff Business School. Uni. af Cardiff) samt Jim Womack (Forsker, MIT), og deres gruppe, som samarbejder med lean specialister fra Toyota. Læs mere om ErhvervsCoach® eller ring for yderligere oplysninger.

 

Eksempler på værktøjer og metoder der indgår i lean-værktøjskassen

 

• Through north/sande nord (Virksomheden/aktionærer, kunder, medarbejdere og samfund)

• Organisering, kommunikation, burning platform, træning, analyse, prioritering og lær/juster

• Konsensus, forankring, sponsor, Sensei (mentor/coach) og forandringsagenter/ildsjæle

• Kundens problem, behov, ønsker og forventninger (Kvalitet, pris og levering)

• Analyser, Tænk langsigtet og Go slow

• Værdiskabelse og værdikæder, VSM (Value Stream Mapping)

• Procesdiagrammer for As is og To be efter fx BPMN-standarden

• Walk through (Gå processen igennem og se den med kundens øjne)

• Kvalitetsproblemer, Duplikerede aktiviteter, Flaskehalse og Lange gennemløbstider

• Muda (Spild), Muri (Overbyrde) og Mura (Variation)

• 7 x Spild (Ventetid, Overproduktion, Lager, Transport, Bevægelse, Kassation og Overproces)

• PT (Proces tid), FT (Forespørgselstid) og GT (Gennemløbstid)

• CO (Change over), Uptime (Oppet.), SMED (Single Min. Ex. Dye) og TPM (Tot. Prod. Maint.)

• Loops/forespørgsler (Manglende eller uklar info. og Uklar dist. af kompetence/opgave)

• Gap-, Årsags- og Fiskebensanalyse (Men., Mask., Met. og Mat.), 5 x Why og Pareto-analyse

• Prioriteringsmatrix for forbedringsforslag (Indsats og Virkning)

• Kreativitet, Innovation og stressreduktion

• PDCA* (Plan, Do, Check og Act) / Deming Cirklen

• A3 (Baggrund, Nuværende sit., Mål, Analyse, Korrektive handlinger, Plan og Opfølgning)

• Gemba ledelse og Catch ball

• Fremdrift i Lean projektet (Fremsatte-, prioriterede-, igangsatte- og afsluttede forslag)

• Kaizen (lb. forbedringer), Kaizen bliz workshops, Punkt kaizen (afd.) og Flow kaizen (tværs)

• JIT (Just In Time), Jidoka (Øjeblikkelig produktionsstop og problemløsning)

• Flow, Stabilitet, Heijunka (Udjævning af produktion/opgaver) og Små batches

• Takttid (Kundens behov i stk. / Tidsenhed)

• Pull/Træk/Kanban, FIFO, Trafiklys... (Produktion på ordre - evt. servicevirksomheder)

• Push/Skub (Produktion til lager - evt. produktionsvirksomheder)

• Standarder (Checkliste, Procedure, Brugsanvisning, Kompetencemap, 5S, Visualisering...)

• Interfaces, SIPOC/Proceskort (Definition af proces - Supplier, Input, Process, Output, Client)

• De 3 aktivitetstyper (Værdiskabende, Sekundære og Spild)

• 5S (Sorter, Sæt i orden, Skrub og rengør, Standardiser og Selvdisciplin)

• Visualisering og Nøgletal (Kvalitet, produktivitet, service/levering, lager og sikkerhed)

• Målstyring, Kundens forventninger, Cost reduction, Cost redeployment, Spild, Forbedringer...

 

Stå aldrig alene med et lean projekt!

 

Coaching...

Karriere coaching | ErhvervsCoach.com
Stress coaching | ErhvervsCoach.com
Business coaching | ErhvervsCoach.com
Lean coaching | ErhvervsCoach.com
Projekt coaching | ErhvervsCoach.com
Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Executive coaching | ErhvervsCoach.com
Leder coaching | ErhvervsCoach.com
Partnerskab coaching | ErhvervsCoach.com
Salgs coaching | ErhvervsCoach.com
Team coaching | ErhvervsCoach.com
Personprofil | ErhvervsCoach.com
Lederprofil | ErhvervsCoach.com
Teamprofil | ErhvervsCoach.com
Mental coaching | ErhvervsCoach.com
Forside | ErhvervsCoach.com
Oversigt | Coaching former | ErhvervsCoach.com
Personprofiler | Personlighedstest | ErhvervsCoach.com
Consulting | Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Om coachen | ErhvervsCoach.com
Kontakt coachen | ErhvervsCoach.com
Home | BusinessCoach | ErhvervsCoach.com

Copyright © All Rights Reserved • ®ErhvervsCoach.com • First in DK • Est 2002 • Vat 26612667 • Phone +45 61661900