Leder coaching

ErhvervsCoach ®

First in Denmark. Est. 2002

Leder coaching - København

 

Følgeskab, lederskab, personlig ledelse og ledelsespsykologi

 

Leder coaching er for ledere, mellemledere, nyudnævnte ledere og ledere på vej. Linie- som forandrings- og projektledere, der ønsker effektiv sparring for at få succes i deres job som leder:

 

• Lederrollen, personligt lederskab og følgeskab

• Lederens karriere, selvledelse, personlig effektivitet og performance

• Ledelse opad, nedad, til siden og udad samt af projekter, teams, afdelinger og processer

• Ledelsespsykologi, menneskelig indsigt og selvindsigt

 

I Leder coaching er fokus på selve ledelsesdisciplinen - mennesket og relationen.

Hvorimod der i Executive coaching er fokus på forretningen - virksomheden og organisationen.

 

Leder coaching handler om ledelse af selv, andre og teams samt ledelse af ledere.

Relationer, kommunikation, adfærd, inklusion, motivation, gennemslagskraft og konfliktløsning.

 

I leder coaching, coacher ErhvervsCoach® i forhold til den enkelte leders situation, udfordringer, kompetencer og udviklingsniveau. Nogle har mere brug for undervisning og støtte, mens andre har brug for supervision og konfrontation. Ledere på vej efterspørger typisk personlig afklaring (personprofil), undervisning og træning. Nyudnævnte ledere efterspørger ofte støtte og mentoring samt kommunikation, problem- og konflikthåndtering. Ledere der har været i rollen et stykke tid, efterspørger typisk supervision og konfrontation (hvis de er stagneret eller sidder fast) eller støtte og input (hvis de er ved at brænde ud eller er kommet i krise).

 

Return On Investment

 

Fælles er, at du støttes i kompetenceudvikling samt at finde dine egne svar - så du vokser med opgaven og at opgaverne vokser med dig samtidig med, at du skaber din egen succes. Leder coaching er således også at betragte som et skræddersyet og personligt kursus i lige præcis de kompetencer, som du står og har brug for at mestre. Mange har dog allerede været på et eller flere kurser, men har svært ved at få viden og værktøjer integreret i deres lederstil og hverdag. Hvis du allerede har været på et kursus, kan vi tage udgangspunkt i det kursusmateriale du allerede har og omsætte det til din situation, hvis du ønsker at integrere det i din lederrolle og lederadfærd - så du undgår spild og opnår synergi. ErhvervsCoach® tror på at øvelse gør mester og at handling skaber forvandling samt starter der hvor du er og hjælper dig med at skabe ROI (Return On Investment).

 

Leder coaching forudsætter

 

Leder coaching forudsætter, at du allerede mestrer det fagspecifikke indenfor dit eget felt, så det gennemgående fokus kan være på et forløb omkring selve lederskabet, lederstilen og lederrollen. Altså, hvordan du skaber en vision, får dine medarbejdere til at følge dig og gøre det der er påkrævet i situationen samt at få holdet til at arbejde sammen som et team. Leder coaching forudsætter således, at du interesserer dig for personlig udvikling, mennesker og proces samt du er åben og forandringsparat.

 

Leder coaching og ledelsesniveauer

 

Leder coaching følger ofte en proces, der starter med dig selv og indefra - med afklaring, selvudvikling, selvledelse og karriereledelse inkl. din egen karriere såvel som dine medarbejders karriere. Dernæst handler det om ledelse nedadtil - ledelse af medarbejdere, teams, processer, opgaver, projekter og forandringer. Herefter ledelse opadtil og til siden - en optimering af din ledelse i forhold til ledelseslaget over dig og dine peers til siderne inkl. interessenter, relationer, succeskriterier, risici og resultater. Endelig handler det om ledelse af organisationen, herunder din organisations relationer udadtil - kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre instanser. Tyngden og rækkefølgen i coachingforløbet tilrettelægges individuelt, efter hvor langt du er nået i ledelseshierarkiet og om du har nået at få den tilstrækkelige erfaring med dig.

 

Leder coaching i praksis

 

Udgangspunktet kan være selvindsigt og menneskelig indsigt, herunder kommunikation og delegering. Dernæst kan temaerne være situationsforståelse, kompleksitets- og stresshåndtering samt fokus, prioritering og effektivitet. Efterfølgende handler det måske om din personlige lederstil, situationsbestemt ledelse og gennemslagskraft - herunder ledelse af styregrupper, projekter, processer og alliancer. Undervejs ønsker du måske sparring til håndtering af interessenter, risici, issues, problemer og konflikter samt rekruttering, forhandling, feedback, vanskelige samtaler, adfærdskorrigerende samtaler og afskedigelse. Og til sidst handler det måske om sparring på forretningsmæssigt og strategisk niveau - se executive coaching. Indirekte sigter ErhvervsCoach® mod at du med tiden bliver din egen coach og at du integrerer coaching i din egen lederstil.

 

Koncepter for leder coaching

 

Leder coaching tilbydes efter fire koncepter, der alle justeres og optimeres i forhold til lederen:

 

Leder coaching - Koncept 1 - Indsigt, træning og coaching

 

Lederen selv: Et forløb på 12 gange af 1½ time over et år og inkl. analyse, mappe, personprofiler, materialer, værktøjer og coaching. Konceptet udgør en ramme, der udfyldes og optimeres i forhold til den enkelte. Til højre kan du se hovedpunkterne i rammen og nedenfor finder du eksempler på emner, der kan supplere rammen. Sidst i forløbet foretages der en evaluering samt udstedes bevis for forløbet inkl. dets indhold. Efter behov kan der ligeledes udarbejdes en skriftlig eller mundtlig udtalelse. Din personlige leder inviteres samtidig til det første og det sidste møde for at sikre relevans, fokus, forankring og opfølgning.

 

Leder coaching - Koncept 2 - Work of leaders

 

Lederens opgaver: Et forløb på 6 møder af 1½ time med fokus på lederens 3 hovedopgaver - vision, alignment og gennemførsel - baseret på teori og praksis fra eksperterne bag bogen The Work of Leaders - How vision, alignment, and execution will change the way you lead. Leder coaching forløbet bakkes samtidig op med en professionel psykometrisk lederprofil fra Discover, som ErhvervsCoach® også er certificeret og trænet i. ErhvervsCoach® har i øvrigt selv hands-on erfaren med ledelse, leanledelse, teamledelse, projektledelse, procesledelse og forandringsledelse, hvorfor du undervejs ikke blot kan få sparring på din lederstil, men også på den konkrete opgave. Inden du beslutter dig for dette koncept, kan du læse mere under test - hvor du nederst på den side finder en gratis selvtest. I denne test får du samtidig en fornemmelse af lederens 9 underopgaver og 18 best practice adfærdsdimensioner. I supplement til de 18 faktorer, kan profilen også identificere dit ledelsesmæssige mest dominerende adfærdspsykologiske karaktertræk ud fra din personprofil (se nederst på siden under menupunktet Johari), der er også inkluderet i profilen. Beslutter du dig for at købe leder coaching efter dette koncept får du samtidig en kursusmappe, en test (Work of Leaders) og selve bogen The Work of Leaders. Formålet er at give dig indsigt i, hvordan dine leder- og adfærdstilbøjeligheder påvirker din effektivitet som leder, når du skal skabe vision, opbygge alignment og stå i spidsen for en gennemførsel - fundamentale opgaver alle leder på alle niveauer skal kunne løse med succes. Teorien, modellen og værktøjet kan både anvendes overfor en enkelt leder, et partnerskab og et lederteam. Samlet giver Work of leaders et overblik over, hvor du og lederteamet står stærkt og hvor I står svagt, så I fremadrettet kan se hvor I skal sætte ind for at blive mere effektive i jeres ledelse. Effekten af en målrettet indsats giver en direkte afsmitning blandt medarbejdere og på bundlinjen.

 

Leder coaching - Koncept 3 - Individuelle forløb

 

Åbent forløb: Består af løbende henholdsvis 6 eller 12 sparringer over et halvt eller et helt år. Forløbet tager udgangspunkt i dine konkrete behov, som matches med de mest effektive metoder, værktøjer og processer. Stilen kan variere mellem coaching, supervision, mentoring og undervisning. Sidst i forløbet foretages der evaluering og der kan udstedes bevis for forløbet inkl. dets indhold. Efter behov kan der ligeledes udarbejdes en skriftlig eller mundtlig udtalelse.

 

Leder coaching - Koncept 4 - Telefon coaching

 

Som et supplement til personlig leder coaching tilbydes der telefoncoaching. Telefoncoaching kan også tilkøbes, som en hotline eller som et supplement under fx rejseaktivet.

 

Leder coaching og lederens udfordringer

 

Nedenfor et udpluk af, hvad mange ledere gennem tiden har søgt sparring i:

 

• Værdier, overbevisninger, vision, mission, positionering, strategi og mål

• Kreativitet, innovation, produkt- og forretningsudvikling

• Følgeskab, lederskab og situationsbestemt ledelse

• Afdelingsledelse, teamledelse, projektledelse, procesledelse og forandringsledelse

• Lederrollen, personlig udvikling og karriereudvikling

• Empati, assertion, transaktionsanalyse og gennemslagskraft

• Samarbejde med lederens interessenter

• Menneskelig indsigt og selvindsigt, kommunikation, motivation og feedback

• Analyse, prioritering, beslutningstagning og delegering

• Konflikter, dilemmaer, problemløsning og forhandling

• MUS/PU, medarbejdercoaching, feedback og den vanskelige samtale

• Personaleudvælgelse, -udvikling, -fastholdelse og -afvikling

• Kompleksitetshåndtering og håndtering af frustrerende eller følelsesladede situationer

• Fokus, effektivitet, fremdrift, stresshåndtering og livskvalitet

 

Mere om lederudvikling

 

Læs mere om lignende ydelser nedenfor og

kompetencer under ErhvervsCoach®

eller ring for yderligere oplysninger.

 

• Gratis self-assessment for ledere under Johari

• Gratis self-assessment for ledere under Metaprogrammer

• Kommercielle lederprofiler/test under DiSC

• Executive coaching og partnerskab coaching

 

God ledelse gør en forskel - det gør dårlig ledelse også!

 

Hvis du tror at uddannelse og træning er dyrt - så prøv uden!

 

Hvor der ikke er ledelse - er der lidelse!

 

Coaching...

Karriere coaching | ErhvervsCoach.com
Stress coaching | ErhvervsCoach.com
Business coaching | ErhvervsCoach.com
Lean coaching | ErhvervsCoach.com
Projekt coaching | ErhvervsCoach.com
Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Executive coaching | ErhvervsCoach.com
Leder coaching | ErhvervsCoach.com
Partnerskab coaching | ErhvervsCoach.com
Salgs coaching | ErhvervsCoach.com
Team coaching | ErhvervsCoach.com
Personprofil | ErhvervsCoach.com
Lederprofil | ErhvervsCoach.com
Teamprofil | ErhvervsCoach.com
Mental coaching | ErhvervsCoach.com
Forside | ErhvervsCoach.com
Oversigt | Coaching former | ErhvervsCoach.com
Personprofiler | Personlighedstest | ErhvervsCoach.com
Consulting | Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Om coachen | ErhvervsCoach.com
Kontakt coachen | ErhvervsCoach.com
Home | BusinessCoach | ErhvervsCoach.com

Copyright © All Rights Reserved • ®ErhvervsCoach.com • First in DK • Est 2002 • Vat 26612667 • Phone +45 61661900