Mental coaching

ErhvervsCoach ®

First in Denmark. Est. 2002

Mental coaching - København

 

Mentaltræning i erhvervslivet

 

Mentaltræning er igennem mange år kendt fra bl.a. sportens verden, hvor mentaltræning har skabt stærk fokusering, motivation, optimale indre tilstande, ressourcemæssigt overskud og viljestyrke, som forudsætning for forandring, toppræstationer og vedvarende excellente resultater.

 

De samme behov og mekanismer gælder i erhvervslivet indenfor fx produktion, service, salg, præsentation, undervisning, kommunikation, karriereudvikling, stress, samarbejde, ledelse, projektledelse og teamwork. ErhvervsCoach® tilbyder derfor mentalcoaching til dig der savner et par hestekræfter til din indre motor samt til dig der gerne vil give den en ekstra skalle.

 

Mental styrke og robusthed

 

Mentale styrke og resiliens (robusthed eller modstandskraft) handler om din indre tilstand.

Din indre tilstand (state) er kort sagt summen af tre indre og fire ydre faktorer.

 

De indre faktorer:

 

• De mentale aspekter

• De psykologiske aspekter

• De fysiologiske aspekter

 

For de fleste handler de mentale aspekter om bevidsthedslivet, altså tankerne og deres univers, men det kan også omfatte åndsevnerne (intellekt og forstand – opfattelse, tanke, ræsonnement og hukommelse inkl. sammenhæng, abstraktion og problemløsning samt viden og erfaring) samt forhold som moral eller karakter inkl. det sjælelige, åndelige eller spirituelle. Det psykologiske handler om din psyke samt indre dynamikker og arbejdsmodeller. Det fysiologisk handler både om din fysiske kondition og funktion samt om den aktuelle fysiologi i selve øjeblikket – muskel tonus, holdning, ansigtsudtryk, gestikulation, vejrtrækning, puls, blodtryk … Alt sammen områder som ErhvervsCoach® kan coach dig i, træne og udvikle med henblik på velvære og perfomance.

 

De ydre faktorer og mental styrke

 

De ydre faktorer:

 

• De umiddelbare omgivelser

• Feltet inkl. historien

• De eksterne ressourcer

• De andre (relationen, det sociale og teamet)

 

Derudover er din indre tilstand selvfølgelig også påvirkelig af ydre faktorer som fx de umiddelbare omgivelser, hele dit felt inkl. historien, ressourcerne og de andre (det sociale). Men disse faktorer har du i mindre grad kontrol over. Omvendt, det der er indenfor dig selv og din personlige grænse (de indre faktorer), har du kontrol over. Det betyder, at her kan du først og fremmest samt hurtigst og lettest skabe optimering og positiv forandring. Det er vigtigt, da din egen tilstand også har det med at smitte af på omgivelserne – og hvorfor ikke sørge for en positiv afsmitning, når vi ved at det vi giver ud ofte kommer tilbage.

 

Mental styrke i forhold til relationerne og teamet

 

I en relation ønsker du derfor, at ikke bare du, men også at den anden eller de andre i teamet, er mentalt stærke. At være Ok-Ok, kalder man det også. Når du og dine nærmeste er Ok = mentalt stærke og i ressourcefulde tilstande, så kan I også bedre samarbejde og præstere – samt endnu bedre løse vanskelige opgaver, problemer og konflikter.

 

Derfor arbejder ErhvervsCoach® også med indre tilstande, når det handler om at skabe high-performance-teams – således at mental styrke bliver en del af teamets kultur. Er der en god kultur i et mentalt stærkt team, så falder angst- og stressniveauet samtidig med at kreativiteten og produktiviteten stiger. Det er ikke bare noget de fleste organisationer ønsker sig, men det skaber også overskud til arbejdsglæde, læring og udviking. I forhold til HR (Human Resources), så ved de fleste også at det skaber lavere personale-omsætningshastighed.

 

Formålet med robusthed og mental styrke

 

Robusthed (resiliens) og mental styrke handler altså om at kunne skabe og fastholde ressourcefulde indre tilstande, således at du bliver i stand til at præstere optimalt – om det så handler om opgaveløsning, konfliktløsning, produktion, salg, service, forhandling, ledelse, relationsarbejde, samarbejde, kommunikation, foredrag, undervisning ... Omvendt, hvis du ikke er i en ressourcefuld tilstand og står i en krævende situation, en konfliktuel relation eller over for en vanskelig opgave, så kan du ikke præstere optimalt samtidig med at du også er presset på grund af det forhåndenværende.

 

Mental styrke, robusthed og stress

 

Når der er ubalance mellem din indre tilstand og din forhåndenværende udfordring, så får du stress. Lidt og positiv stress er godt. Det kan gøre dig skarp og hjælpe dig med at præstere, men meget og langvarig stress er usundt og har modsat effekt. Uhensigtsmæssig stress forværrer din indre tilstand og dermed din præstation. Det bliver således en ond spiral.

 

I forhold til stresshåndtering coacher ErhvervsCoach® dig til at balancere din stress samt at optimere din indre tilstand, så du kan præstere maksimalt og længst muligt – til vedvarende excellente resultater – uden at gå ned eller at brænde ud. Det omfatter også at matche kontrol og krav (Robert Karasek og Töres Theorell), at balancere de oplevede ressourcer og udfordringer (Richard S. Lazarus) samt at skabe begribelighed gennem forudsigelighed, håndterbarhed gennem belastningsbalance og meningsfuldhed gennem delagtighed/deltagelse (Aaron Antonovsky – Oplevelse af sammenhæng OAS / Sense of Coherence SOC).

 

Skab mental styrke og robusthed

 

ErhvervsCoach® coacher dig først og fremmest til at gøre dig bevidst om din aktuelle indre tilstand samt dine mål og situationen. Herefter kan du med dig selv afgøre om den nuværende inde tilstand er hindrende eller optimal og fremmende, for de resultater du ønsker at opnå. Hvis ikke, coacher ErhvervsCoach® dig til at skabe balance samt til at finde den indre tilstand, du har brug for så du kan få succes med dit forehavende.

 

Kort sagt om mental styrke

 

På kort sigt og et praktisk plan handler mental styrke og robusthed resiliens) om tre ting:

 

1. Fokus (hvad du fokuserer på)

2. Kommunikation (hvad du siger til dig selv)

3. Fysiologi (vejrtrækning)

 

Konstruktivt fokus og positiv kommunikation samt sund vejrtrækning og fysisk egenomsorg, skaber de bedste indre tilstande. Så enkelt er det. Tingene er komplicerede nok i forvejen, men ErhvervsCoach® ønsker ikke at komplicere dem yderligere.

 

Forudsætning for robusthed og mental styrke

 

Som ovenfor er mentaltræning og psykologisk robusthedstræning relativ simpel og forudsætningerne er bl.a.:

 

• Selvfølelse inkl. selvværd og selvtillid (at kunne mærke dig selv)

• Opfattelsesevne og bevidsthed (perception og awareness)

• Indsigt (selvindsigt og menneskelig indsigt)

• Ansvar (at kunne tage ejerskab og ikke lade det psykologiske forsvar styre)

• Sprogliggørelse (at kunne finde de rette ord)

• Rationel analyse (situationsanalyse og behovsanalyse)

• Viljestyrke (beslutsomhed og commitment)

• Fleksibilitet (i forhold til situationen og målet)

• Egenomsorg (selvaccept, selvstøtte og selvkærlighed)

• Networking (netværksorientering og omverdenstøtte)

• Autencitet (frem for at være en people-pleaser)

• Grænsesætning (fysisk og psykisk, stå op for sig selv, selvkontrol)

• Feedback (se fejl som læring, ikke gentage fejl og acceptere at forandring er konstant)

• Fremtidsorientering (ikke at hænge fast i fortiden, den kan alligevel ikke ændres)

• Sammenligning (at lære af andre uden at sammenligne sig eller gøre sig misundelig)

• Kontrol (at kontrollere de ting der kan kontrolleres samt at kontrollere angsten)

• Kalkulerede risici (at tage kalkulerede risici og vide at de er det værd)

• Vedholdenhed (succes kommer ofte gennem trial-and-error samt kræver vedholdenhed)

• Ensomhed (tag tid til pauser, lean-backs, meditation, refleksion, inspiration og fokusering)

• Vindermentalitet (kontra tabermentalitet og selvmelidenhed)

• Fortjeneste (ikke at føle at nogle skyller een noget og at man selv fortjener sin succes)

 

Selvfølelse referer dels til at kunne mærke sig selv og dels også til det mange kalder selvværd og selvtillid. Selvværd handler om, hvordan du har det med dig selv (hvem du er) og selvtillid handler om hvad du er (roller og kompetencer). Bevidsthed eller mindfulness er sammen med selvfølelse det grundlæggende værktøj og uden det mister du orienteringen. Herefter gælder, at det du er bevidst om og det du kan tage ansvar for samt sætte ord på, kan du også forandre. Den rationelle analyse sætter det hele i perspektiv – med effektiv målsætning (se blogindlæg), cost-benefit-analyse og risikoanalyse samt commitment, viljestyrke, feedback og evaluering kan du nå de resultater du ønsker. Dette er således blot et lille indblik i nogle af de områder som ErhvervsCoach® kan assistere dig på. Så på et praktisk plan er der nok at dykke ned i, træne og udvikle på i coachingen – hvis du ønsker det og har mod på det.

 

Eksempler på mentaltræning

 

• Hvordan skal dine omgivelser være for at du får succes?

• Hvilken adfærd skal du udvise for at få succes?

• Hvilke evner og færdigheder skal du have for at få succes?

• Hvilke holdninger, værdier og overbevisninger skal du have for at få succes?

• Hvem skal du være og hvilken identitet skal du have for at du får succes?

• Hvad skal din overordnede mission i livet være for at du får succes?

 

Gammeldags mentaltræning, som vi kender ved visualisering, målbilleder, positive affirmationer foran spejlet, psykologisk og fysisk ankring, små sedler og screensavers samt belønninger og beviser virker stadig og er stadig relevante og anbefalelsesværdige. Det afgørende er dog din unikke udfordring – psykologi, situation og mål. Dette og den mest effektive indsats kan kun afdækkes gennem personlig coaching. ErhvervsCoach® hjælper dig netop til at finde ind til det unikke og afgørende – forskellen der gør forskellen. Uden at vide dette, kan du spilde meget energi og tid på initiativer, der ikke rammer målet. Nedenfor gennemgås dog nogle små praktiske eksempler på, hvordan du på et praktisk plan i dagligdagen også kan arbejde med mentaltræning – små praktiske metoder, du allerede nu kan begynde at benytte.

 

• Nogle er fanget af hindrende interne stemmer og dialog:

Når der popper en stemme op, som kunne sige noget om at du skulle/burde et eller andet eller en stemme der kritiserer og nedgør dig eller en stemme der fortæller dig et eller andet om hvad du kan eller ej – så spørg dig selv inderligt og ærligt, om det er din egen stemme eller et levn fra fortiden? Fx dine forældre eller en anden autoritet som fx en læge, lærer, gymnastiktræner eller sangunderviser. Tænk på hvor mange mennesker der aldrig bliver raske, dyrker den sport de gerne vil eller som er hold op med at synge, spille, lege og lære, blot fordi de en gang har fået at vide at de ikke kan eller at de er for dumme. Du kan hvad du vil! Og hvis du kan drømme det, så kan du også gøre det (eft. Disney).

 

• Nogle er psykologisk fanget af et dårligt selvværd:

Her kan fx perceptionstræning, realitetstjek og positiv reformulering, gøre en signifikant forskel. Fordi det kan fx rense de mentale filtre (leverpostejen på brillerne) samt vende negativ selvtale til positiv, anerkendende, støttende og fremmende selvtale. Det skaber i sig selv en positiv spiral, der giver bedre selvværd. Spørg dig selv om du egentlig er ok som du er eller om det virkelig er nødvendigt at gøre de ting du evt. gør for at andre skal kunne lide dig eller ikke afvise dig? Hvis det er tilfældet, så spørg dig selv om hvad du i stedet kunne investere denne energi i og hvilke resultater du så kunne opnå? Spørg dig selv hvad der ville ske hvis den ene eller anden pludselig ikke kunne lide dig (fordi du stoppede med dette eller hint) og hvad der så ville ske? Om du i virkeligheden ikke ville være bedre tjent med at vær omgivet af dem der kan lide dig for den du er, frem for det du gør? Og om det i virkeligheden ikke bedre ville støtte dig i at nå dine mål Både som et sanity-tjek og som et øko-tjek - positive og negative konsekvenser.

 

• Nogle kender ikke deres rettigheder og holder sig unødigt tilbage:

Du har ret til at føle og tænke det du føler og tænker. Det er din personlige sandhed, som du også har ret til. Du har også ret til dine behov, ønsker og interesser. Spørg dig selv om du har ret til at vær dig, ret til at tro på det du tror på, ret til at tro på dine følelser, ret til at være uenig, ret til at begå fejl, ret til læring og udvikling, ret til at skifte standpunkt, ret til at sige fra, ret til at bestemme hvem du ønsker at tale med, ret til at bestemme over din egen krop ...? Dine rettigheder, skal selvfølgelig altid ekserceres i respekt til omgivelserne og de andre.

 

• Nogle har svært med at mærke sig selv og er ikke bevidste om deres fysiologi:

Her kan lidt mindfulnesstræning og kropsbevidsthed (fx meditation og kropsscanning) gøre en afgørende forskel. Fordi fx den blotte kropsholdning og vejrtrækningen, har en afgørende virkning på din krop, tankevirksomhed og psykologiske tilstand. Spændinger og angst hænger ofte sammen, forstærker hinanden og gør dig stiv kontra fleksibel. Omvendt, hænger du med skulderene, hoved, øjnene m.v. som en deprimeret, er det svært ikke at blive trist. Trækker du vejret højt og hurtigt som en stresset, er det også svært at få ordentlig ilt til hjernen samt at være afslappet og tænke klart.

 

• Nogle er flyvske, reaktive og springer fra impuls til impuls:

Her kan træning i simple groundingteknikker skabe jordforbindelse og ro, som fx kan bruges til overblik, prioritering og fokus. Hvis du har antennerne ude i alle de andre, er det svært at mærke dig selv og let at blive fange af de andres behov inkl. at ende op som behagesyg. Spørg dig selv om du er autentisk tilstede i dit eget liv og i den proces der er afgørende for om du når dine mål?

 

• Nogle har svært ved at mærke deres følelser og sætte ord på dem:

Her kan enkel psykoedukation i følelseslivet, awarenesstræning, sprogliggørelse og analyse skabe en passende sammenhæng mellem impulser, følelser og tanker samt en klar tolkning af hvad følelserne vil fortælle dig og hvordan du bedst kan rumme og handle på dem, så du når dine resultater. Spørg dig selv hvad du mærker og hvad det handler om? Find ud af hvad du skal mærke, føle, tænke for at nå dine mål?

 

• Nogle har svært ved at vælge og beslutte:

Her kan værdiafklaring (værdihierarkiserer) og udredning af ambivalensen hjælpe de fleste til en afgørelse. Uden at kende vores værdier og overbevisninger er det som at forsøge at navigere et skib uden et kompas og ror. Andre har glæde ved at lære om og få coaching til integration af analyse- og beslutningsværktøjer og -processer. Spørg dig selv om hvad der vigtigt og hvad du skal tro på for at nå dine mål? Spørg dig selv om du har de rette kompetencer?

 

• Nogle har problemer med klar dialog, grænsesætning og gennemslagskraft:

Her kan assertionstræning med fokus på selvværd, kommunikation, transaktionsanalyse hjælpe til at være ok med sine behov, grænser, meninger og ønsker samt at stå ved dem og få dem udtrygt på en hensigtsmæssig, effektiv og respektfuld måde. Spørg dig selv om, hvad det egentligt er du gerne vil have og om det i virkeligheden ikke er helt ok? Spørg så dig selv, hvad der kunne være den mest enklte, direkte og ærlige måde at sige det på – uden at tigge, sælge og argumentere eller at krænke andre?

 

Coaching...

Karriere coaching | ErhvervsCoach.com
Stress coaching | ErhvervsCoach.com
Business coaching | ErhvervsCoach.com
Lean coaching | ErhvervsCoach.com
Projekt coaching | ErhvervsCoach.com
Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Executive coaching | ErhvervsCoach.com
Leder coaching | ErhvervsCoach.com
Partnerskab coaching | ErhvervsCoach.com
Salgs coaching | ErhvervsCoach.com
Team coaching | ErhvervsCoach.com
Personprofil | ErhvervsCoach.com
Lederprofil | ErhvervsCoach.com
Teamprofil | ErhvervsCoach.com
Mental coaching | ErhvervsCoach.com
Forside | ErhvervsCoach.com
Oversigt | Coaching former | ErhvervsCoach.com
Personprofiler | Personlighedstest | ErhvervsCoach.com
Consulting | Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Om coachen | ErhvervsCoach.com
Kontakt coachen | ErhvervsCoach.com
Home | BusinessCoach | ErhvervsCoach.com

Copyright © All Rights Reserved • ®ErhvervsCoach.com • First in DK • Est 2002 • Vat 26612667 • Phone +45 61661900