Partnerskab coaching

ErhvervsCoach ®

First in Denmark. Est. 2002

Partnerskab coaching - København

 

• Lederteams, interessentskaber, partnerskaber, bestyrelser og direktioner

• Topleder - leder relationer, leder - leder relationer og leder - medarbejder relationer

• Styregrupper, projektgrupper, teams samt eksterne samarbejdspartnere og relationer

• Makkerskaber og samarbejdsparter

 

Relationer og partnerskaber

 

Det handler om menneskelig indsigt og selvindsigt samt tillid, fortrolighed og kommunikation. Om håndtering af mangfoldighed. At forstå lighederne og at udnytte forskellene. At skabe fælles fundament og retning samt at få samarbejde til at glide. At finde ud af hvem der leder og hvem der tager følgeskab i de konkrete situationer, så der opstår samspil og harmoni i magtbalancen. Kort sagt, at få det til at gå op i en højere enhed, så der opstår vækst, synergi og resultater.

 

Relevans for partnerskabscoaching

 

Relevansen for partnerskabs coaching kan opstå i alle relationens udviklingsfaser - forming, storming, forming og performing (Tuckman). Særligt dog i starten, hvor relationerne skal rystes på plads. Samt når partnerskabet har eksisteret gennem længere tid og der er opstået uvaner, gnidning og glidning samt behov for fornyelse og ny fælles mening eller retning. Værdier og mennesker udvikler sig over tid og for ikke at glide fra hinanden, kan der opstå behov for at redefinere relationen samt sig selv i rollerne og relationen.

 

Overskrifterne for partnerskabscoaching

 

• Mangfoldighed, værdier, normer, vision, mål, roller, grænser og procedurer

• Succeskriterier, forventningsafstemning, klare aftaler, selvledelse, ledelse og følgeskab

• Samarbejde, kommunikation, beslutningsteknik, problemløsning og konfliktløsning

 

Sigtet med partnerskabscoaching

 

• Team, mangfoldighed, rummelighed, synergi, vækst og fremdrift

• Dialog, sparring, udvikling, forandring og performance

• Fremdrift, resultatspor, succes og arbejdslivskvalitet

 

Målgruppen for partnerskabscoaching

 

• Partnerskaber, lederteams og samarbejdspartnere

• Leder-medarbejder og chef-assistent relationer

• Kollega relationer og relationer i arbejdsteams

 

Relationelle problemer i partnerskaber

 

Nogle gange opstår der relationelle problemer i ledelsen og på arbejdspladsen. Det kan f.eks. være mellem to kollegaer, to partnere, to ledere, en leder og en medarbejder eller to medarbejdere. Man forstår måske ikke den anden eller dennes intentioner, valg, kommunikation og adfærd eller man kommer på kant af hinandens udtalelser, prioritering og færden. Det nemmeste er at give den anden skylden og sværeste er at se sin egen andel samt de fælles muligheder og det der ligger udenfor selve problemfeltet. Det handler således ikke om at finde årsag og skyld, men potentialer, muligheder og løsninger.

 

Det er sjældent en optimal løsning at skilles. Nissen flytter med. Problemet kan heller ikke bare ignoreres eller eksporteres. Det bliver kun værre af at udskyde det. Det nytter heller ikke at fyre eller at vente, til den at den anden selv siger op. Det er for dyrt samt har for mange menneskelige, økonomiske og kommercielle omkostninger. Både in- og eksternt. Mens det står på, går det ud over effektivitet og arbejdsglæde, hos parterne og de nærmeste omkring dem.

 

Løsningen skal komme indefra, fra de involverede selv. Det nytter ikke at befale sig ud af det, at gennemtrumfe en løsning eller at opdrage på en af parterne. Det er et system. Den bedste løsning findes ofte gennem respekt, tillid, åbenhed, dialog og anerkendelse – via fx mentoring, coaching og supervision. Det udvikler mentaliseringsevnen samt den emotionelle, instinktive, intellektuelle og sociale intelligens. Værktøjerne kan også kombineres med udarbejdelse af Team- eller PersonProfiler. Profilerne og de identificerede forskelligheder og potentialer kan desuden understøttes af udviklingskataloger med konkrete forslag indenfor kommunikation, samarbejde og ledelse.

 

På den måde vokser alle parter samtidig med, at de lærer mere om sig selv og den anden - samt om mentalisering, kommunikation, samarbejde, problemløsning og konfliktløsning. Arbejdet kan endvidere klarlægge fælles vision og processer. Det gør det til en gensidig succesoplevelse, der også kommer kunder, samarbejdsparterne, teamet og ledelsen til gavn. Snublesten, bliver til trædesten. Alle lærer af det og organisationen tjener på dens investering.

 

I denne form for coaching arbejdes der oftest direkte med de implicerede parter, på en og samme tid. Er dette ikke muligt kan der også og evt. indledningsvist, arbejdes med en af parterne eller parterne hver for sig.

 

Grundlaget for partnerskabscoaching

 

ErhvervsCoach® coacher og superviserer ud fra en faglig baggrund samt mange års erfaring med observation, feedback, problemløsning og konfliktløsning samt træning, undervisning, vejledning, mentoring og coaching. Det teoretiske grundlag er pædagogisk, kognitivt og gestaltisk, med udgangspunkt i mentalisering, fænomenologi og eksistentialisme. Metoden er endvidere systemisk og narrativt inspireret. Læs mere om lignende ydelser (team coaching eller projekt coaching) og kompetencer under ErhvervsCoach® eller ring for yderligere oplysninger.

 

God ledelse gør en forskel - det gør dårlig ledelse også!

 

Hvor der ikke er ledelse - er der lidelse!

 

Coaching...

Karriere coaching | ErhvervsCoach.com
Stress coaching | ErhvervsCoach.com
Business coaching | ErhvervsCoach.com
Lean coaching | ErhvervsCoach.com
Projekt coaching | ErhvervsCoach.com
Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Executive coaching | ErhvervsCoach.com
Leder coaching | ErhvervsCoach.com
Partnerskab coaching | ErhvervsCoach.com
Salgs coaching | ErhvervsCoach.com
Team coaching | ErhvervsCoach.com
Personprofil | ErhvervsCoach.com
Lederprofil | ErhvervsCoach.com
Teamprofil | ErhvervsCoach.com
Mental coaching | ErhvervsCoach.com
Forside | ErhvervsCoach.com
Oversigt | Coaching former | ErhvervsCoach.com
Personprofiler | Personlighedstest | ErhvervsCoach.com
Consulting | Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Om coachen | ErhvervsCoach.com
Kontakt coachen | ErhvervsCoach.com
Home | BusinessCoach | ErhvervsCoach.com

Copyright © All Rights Reserved • ®ErhvervsCoach.com • First in DK • Est 2002 • Vat 26612667 • Phone +45 61661900