Johari

ErhvervsCoach ®

First in Denmark. Est. 2002

Joharis vindue & ErhvervsCoach®

 

Personprofil - Selvbillede og udvikling

 

Joharis vindue er et gratis, enkelt og excellent værktøj til:

• assessment, selvforståelse, selvbillede og personprofil

• ledelse, kommunikation, samarbejde og problemløsning

• selvindsigt samt personlig-, faglig-, team- og lederudvikling

 

Joharis vindue

 

Det er vigtigt at have et retvisende selvbillede, så du kan beskrive dig selv for andre. Det og Joharis vindue er nyttigt i mange sammenhænge som fx jobsøgning, ved introduktion i et nyt team, ved opstart af et projekt og lederudvikling. I hensynet til dig selv og andre, er det også vigtigt at du har en god selvforståelse samt kender dine stærke og svage sider. Det er også vigtigt i relationer og i samspil, så vi ikke går fejl af hinanden eller påtager os for store opgaver - men i stedet kan støtte hinanden. Endelig er selvindsigt med Joharis vindue afgørende for personlig udvikling og lederudvikling.

 

Vores selvbillede er afhæng af mange faktorer som fx perception, selvindsigt og selvaccept. Der er således ting (adfærd, egenskaber og karaktertræk) vi dels har svært ved selv at se og dels mangler åbenheden og selverkendelsen omkring. Disse forhold er påvirket af faktorer som fx hvad vi tidligere har fået fortalt, hvad der er socialt attraktivt og hvilket image vi ønsker at have. Der kan være betydelig forskel mellem hvem vi er og hvem vi gerne vil være - og/eller hvem de andre gerne vil have at vi er. Der kan således ligge et stort potentiale i at kende og at eje dig selv - på godt og ondt. Du har måske stærke sider, som du ikke er opmærksom på og udnytter. Eller svage sider, som du ikke er opmærksomme på og derfor spænder ben for dig. Mange gange kan de svage sider udvikles eller måske ligefrem vendes til en fordel - når først du kender, forstår og ejer dem.

 

I praksis er der områder som både er synlige og accepterede af os selv og andre samt områder som ikke er synlige for os selv - så vel som, at der er områder vi skjuler for omgivelserne. Joharis vindue blev opfundet af Joseph Luft og Harrington Ingham i 1950'erne, som en kortlægningsmodel af vor selvbevidsthed (personality awareness):

 

JOHARIS VINDUE

 

Synligt for omgivelserne

Usynligt for omgivelserne

Synligt for mig

Det kendte område

(arena)

Det skjulte område

(facade)

Usynligt for mig

Det skjulte område

(blinde pletter)

Det ukendte område

(black box)

 

Ønsker du en hurtig beskrivelse af dig selv kan du, som en øvelse med Joharis vindeue, eksempelvis plukke ti ud af nedenstående 55 adjektiver ud, som beskriver dig bedst. Omvendt, hvis du ønsker et mere komplet billede af dig selv, kan du bede ErhvervsCoach®, en ven og en kollega om at gøre samme øvelse i forhold til Joharis vindue. Hermed kan du hurtigt få udvidet Dit kendte område og integreret nyopdagede ressourcer. Når du sætter det i forhold til dine muligheder og mål, vil du kunne spare dig selv for mange ærgrelser samt nå nye højder.

 

Coachende feedback, personprofil og 360-grader analyse

 

Ønsker du en professionel, nøgtern og tilbundsgående selvindsigt, har du nedenfor tre stærke muligheder i kombination med Joharis vindue:

 

• Spejling, feedback og coaching fra ErhvervsCoach®

• En professionel psykometrisk personprofil (test)

• En 360-grader analyse

 

Adjektiver til Joharis vindue

 

Personlig udvikling med Joharis vindue

 

Vælg eksempelvis ti af nedenstående 55 tillægsord som beskriver dig mest.

Bed derefter en ven, en kollega og en leder om at gøre det samme.

Sammenlign de fire lister og sammenhold dem med ovenstående Johari-model

og se hvilke nye sider du evt. kan acceptere og hvilke du må forkaste.

 

Karriere udvikling med Joharis vindue

 

Har du en specifik rolle, hvor du har problemer, eller en ny rolle hvor du ønsker at styre mod sikker succes, kan du gennemføre samme øvelse som ovenfor. Men denne gang ud fra hvad I hver i sær mener, er de karaktertræk der med størst sandsynlighed vil give dig succes i rollen.

 

Teamudvikling med Joharis vindue

 

Hvis I er et team, kan I omvendt plukke ti tillægsord som henholdsvis betegner (nu) og ti tillægsord som fremadrettet skal betegne (fremtid) jeres team. I kan samtidig bede jeres overordnede leder samt en fx kunde eller et sideordnet team om det samme. ErhvervsCoach® vil derefter kunne støtte jer i en udviklingsorienteret dialog.

 

Neutralitet og udvikling med Joharis vindue og ErhvervsCoach®

 

Uanset hvilken model eller proces du vælger, skal du overveje om den er neutral og uafhængig, så de mest ærlige svar afgives og modtages. ErhvervsCoach® kan være behjælpelig med at designe processen og at indhente feedback fra dem omkring dig/jer, så svarene afgives med stor ærlighed samt modtages og noteres uden at blive fordrejet undervejs.

 

• able - habil/dygtig/kompetent

• accepting - accepterende

• adaptable - tilpassende/fleksibel

• bold - risikovillig/frygtløs

• brave - modig

• calm - rolig

• caring - omsorgsfuld

• cheerful - munter

• clever - klog

• complex - kompleks

• confident - selvsikker

• dependable - pålidelig

• dignified - værdig

• energetic - energisk

• extroverted - ekstrovert

• friendly - venlig

• giving - givende/gavmild

• happy - glad

• helpful - hjælpsom

• idealistic - idealistisk

• independent - uafhængig/selvstændig

• ingenious - genial

• intelligent - intelligent

• introverted - introvert

• kind - venlig/flink/rar/godhjertet

• knowledgeable - vidende

• logical - logisk

• loving - kærlig

• mature - moden

• modest - beskeden

• nervous - nervøs

• observant - observerende

• organised - organiseret

• patient - tålmodig

• powerful - kraftfuld/stærk/mægtig/magtfuld

• proud - stolt

• quiet - stille

• reflective - reflekterende

• relaxed - afslappet

• religious - troende

• responsive - lydhør

• searching - søgende

• self-assertive - assertiv

• self-conscious - selvbevidst

• sensible - fornuftig

• sentimental - sentimental

• shy - generet

• silly - fjollet

• spontaneous - spontan

• sympathetic - sympatisk

• tense - anspændt

• trustworthy - troværdig

• warm - varm

• wise - vis/fornuftig

• witty - vittig/morsom

 

Joharis vindue - Lederskab, lederstil og lederprofil

 

Hvis du er leder og du er interesseret i at blive klogere på din ledelsesstil, kan du supplere Joharis vindue med nedenstående tillægsord indenfor ledelse og lederskab. De 8 tillægs ord kommer fra 4 adfærdspsykologiske karaktertræk hos ledere, der er baseret på 2 dimensioner indenfor faktorerne dominans, social indflydelse, kompetencesøgende adfærd og stabilitet. Hvis du er interesseret i en mere specifik afklaring, kan du hos ErhvervsCoach® bestille en professionel psykometrisk test/profil, som også kan indgå i dit forløb omkring lederudvikling og ledercoaching.

 

• Pioneering = banebrydende

• Energising = energisk (indflydelse)

• Affirming = imødekommende

• Inclusive = inkluderende (stabilitet)

• Humble = ydmyg

• Deliberate = velovervejet (kompetence)

• Resolute = resolut

• Commanding = befordrende (dominans)

 

Joharis vindue...

Johari | ErhvervsCoach.com
DiSC | ErhvervsCoach.com
Enneagrammet | ErhvervsCoach.com
Metaprogrammer | ErhvervsCoach.com
Persontypetest | ErhvervsCoach.com
Teamprofil | ErhvervsCoach.com
Lederprofil | ErhvervsCoach.com
MBTI / JTI | ErhvervsCoach.com
Forside | ErhvervsCoach.com
Oversigt | Coaching former | ErhvervsCoach.com
Personprofiler | Personlighedstest | ErhvervsCoach.com
Consulting | Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Om coachen | ErhvervsCoach.com
Kontakt coachen | ErhvervsCoach.com
Home | BusinessCoach | ErhvervsCoach.com

Copyright © All Rights Reserved • ®ErhvervsCoach.com • First in DK • Est 2002 • Vat 26612667 • Phone +45 61661900