Lederprofil

ErhvervsCoach ®

First in Denmark. Est. 2002

Lederprofil & ErhvervsCoach®

 

Lederudvikling og ledercoaching

 

Ønsker du at få kendskab til din personlige lederstil, stiller ErhvervsCoach® en lang række metoder og værktøjer til rådighed. Lige fra personlig coaching, observation og supervision, 360-grader analyser og diverse psykometriske test. Under menupunktet Test, finder du et udpluk af disse værktøjer. Først gennemgås det aktuelle område generelt og nederst på siderne er der suppleret med et ledelsesaspekt. På denne side finder du et overblik, for et par af værktøjerne og dine muligheder.

 

DiSC og situationsbestemt ledelse

 

I forhold til ledelse er der to overordnede spørgsmål. Det ene er af psykologisk karakter - hvordan skal jeg tilpasse min personlige lederstil overfor medarbejderne. Det andet er af mere praktisk karakter - hvad skal jeg rent faktisk gøre, når jeg leder den enkelte medarbejder.

 

Hvordan:

 

Du kan først og fremmest få udarbejdet en DiSC PersonProfil (Marston & Gier) og få koblet den op på metoderne omkring situationsbestemt ledelse (SL). De fire DiSC-stile omfatter faktorerne: Dominans (direkte, resultatorienteret, bestemt, viljestærk og slagkraftig), Indflydelse (udadvendt, entusiastisk, optimistisk, humørfuld og livlig), Stabilitet (rolig, tilpassende, tålmodig, ydmyg og taktfuld) og Competence (analytisk, reserveret, nøjagtig, privat og sympatisk). Du kan således få et mere specifikt indblik eller blot forholde dig overordnet til den af de otte præferencer (resultater, handling, entusiasme, samarbejde, støtte, kontinuitet, nøjagtighed og udfordring), der er vigtigst for dig, medarbejderen og teamet. DiSC giver dig således en stærk og praktisk selvindsigt og menneskelig indsigt, i forhold til 'hvordan' du skal møde dine medarbejdere - med de personlige præferencer og stile, som de nu har.

 

Hvad:

 

Din DiSC-stil i forhold til den enkelte medarbejder og teamet er et yderst vigtigt værktøj i sig selv. Derudover kan DiSC-stilen kobles sammen med medarbejderens og teamets udviklingsniveau i den konkrete situation. Udviklingsniveauet fastlægges ud fra de to primære parametre, som er Motivation og Færdigheder - der henholdsvis kan være høje eller lave. Det giver så i alt fire udviklingsniveauer. Ud fra det aktuelle af de fire mulige udviklingsniveauer, fastlægges så den mest optimale ledelsesstil - der enten kan være mere eller mindre Instruerende, Trænende, Støttende eller Delegerende (Hersey & Blanchard). De fleste ledere har med deres personprofil allerede en foretrukken lederstil og er gode til at lede medarbejdere på det relaterede udviklingsniveau. Når du først kender dig selv, medarbejderne og værktøjet, kan du få supplerende sparring, coaching og træning af ErhvervsCoach®. På den måde kan du udvide din ledelsespalette med de tre andre ledelsesstile og lære at lede andre typer af medarbejdere på de forskellige udviklingsniveauer.

 

Med de to værktøjer (DiSC og SL) har du samlet set et enkelt, stærkt og fleksibelt værktøj, hvor SL kan fortælle dig 'hvad' du skal gøre som leder (hvilken ledelsesstil, der er mest effektive overfor medarbejderens udviklingsniveau) og 'hvordan' du i praksis skal gøre det (i forhold til den enkelte medarbejders psykologi). Ring eller se mere under Leder coaching og Test.

 

Work of leaders

 

Gennem konceptet Work of leaders (WOL) kan du få fastlagt din DiSC-prioriteter for lederskab. Hvis du som mange andre ledere, finder de otte DiSC-prioriteter for lederskab (Befordrende, Banebrydende, Energisk, Imødekomne, Inkluderende, Ydmyg, Velovervejet og Resolut) inspirerende for din lederudvikling, er der mulighed for at gå et niveau dybere ned og kigge nærmere på hver af de tre underliggende faktorer (i alt 24 faktorer) inkl. hvordan du sætter mål, påvirker og bedømmer samt din almindelige lederadfærd, din lederadfærd under pres og hvordan du kan blive mere effektiv som leder.

 

Herefter kan du teste dig selv i forhold til lederens tre hovedopgaver (Vision, Alignment og Execution) og hver af deres tre underopgaver (Udforskning, Mod og Afprøvning af antagelser - Klarhed, Dialog og Inspiration - Momentum, Struktur og Feedback) eller de af de i alt 18 ledelsesparmetre (to for hver af de 9 underopgave), der er relevant for din personlige lederudvikling. Samlet set et stærkt koncept, der kombinerer ledelsespsykologi og målrettet handlekraft.

 

Ovenstående er baseret på det arbejde, der bl.a. kommer fra Julie Straw, Mark Scullard, Susie Kukkonen og Barry Davis, som også er dokumenteret i bogen The Work of Leaders - How vision, alignment, and execution will change the way you lead. Ring eller se mere under Leder coaching og Test.

 

Læs mere om lignende ydelser (executive coaching, leder coaching eller partnerskab coaching)

og kompetencer under ErhvervsCoach® eller ring for yderligere oplysninger.

 

Personaletest...

Johari | ErhvervsCoach.com
DiSC | ErhvervsCoach.com
Enneagrammet | ErhvervsCoach.com
Metaprogrammer | ErhvervsCoach.com
Persontypetest | ErhvervsCoach.com
Teamprofil | ErhvervsCoach.com
Lederprofil | ErhvervsCoach.com
MBTI / JTI | ErhvervsCoach.com
Forside | ErhvervsCoach.com
Oversigt | Coaching former | ErhvervsCoach.com
Personprofiler | Personlighedstest | ErhvervsCoach.com
Consulting | Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Om coachen | ErhvervsCoach.com
Kontakt coachen | ErhvervsCoach.com
Home | BusinessCoach | ErhvervsCoach.com

Copyright © All Rights Reserved • ®ErhvervsCoach.com • First in DK • Est 2002 • Vat 26612667 • Phone +45 61661900