Metaprogrammer

ErhvervsCoach ®

First in Denmark. Est. 2002

Metaprogrammer & ErhvervsCoach®

 

Personprofil - Præferencer

 

• Nedenfor en kort introduktion til metaprogrammer og en gratis selvtest

• Efterfølgende en kort intro til lederens metaprogrammer og en gratis selvtest

 

Metaprogrammer er et sæt af præferencer, hvormed vi forholder os til virkeligheden. De er en del af vores mentale filtre, som hjælper os med at håndtere de 11 mio. bit/sek. sansedata vi hele tiden modtager. De hjælper os til at begrænse datamængden til en håndter- og brugbar størrelse, i forhold til vores mentale kapacitet. Metaprogrammerne er således en del af vores ubevidste sind, der har indflydelse på hvordan vi selektivt og filtreret oplever virkeligheden - den oplevede virkelighed.

 

Metaprogrammerne er også bindeledet mellem vores hjerne og vores mentale strategier. Hvis man kunne sammenligne vore hjerne med en PC, så ville hjernevævet (selve neurologien) svare til PC’ens CPU (processoren), metaprogrammerne til styresystemet (f.eks. DOS, Windows eller Linux) og vores mentale strategier til de individuelle applikationer (f.eks. tekstbehandling, et regnskabsprogram eller en browser), som gør os i stand til omsætte vores tanker til handling og resultater. Vores aktive metaprogrammer (styresystemet), har dermed en grundlæggende indflydelse på vores mentale strategier (applikationen), der er bestemmende for hvordan vi eksempelvis løser problemer, sætter mål, planlægger og dermed agerer. Produktet af vores metaprogrammer vil derfor afspejles i vores fysiologi, sprogbrug og adfærd. En vigtig kilde til information om, hvilke metaprogrammer der er aktive i den aktuelle situation (kontekst), består således i at observere adfærd og sprogbrug.

 

Metaprogrammerne er en form for dualisme i vores personlige måde (præference) at forholde os til virkeligheden (i den individuelle kontekst) på. Nogle motiveres eksempelvis af pisken (væk-fra motivation) og andre af guleroden (hen-mod motivation). Nogle er eksempelvis mere generelle (højere abstraktionsniveau) og andre mere specifikke (lavere abstraktionsniveau). Det er dog de færreste, der altid forholder sig fuldkommen enten/eller og sort/hvidt til virkeligheden. Sådan er det også med metaprogrammerne. Metaprogrammer skal derfor i højere grad opfattes som kontekstrelaterede skalaer for præferencer, der kan være mere eller mindre aktive.

 

De aktive metaprogrammer, afspejler også en del af vores personlighed. Når det gælder personlighed findes der ingen endegyldig sandhed. Personlighedsanalyse er ikke et spørgsmål om, hvad der objektivt er rigtigt eller forkert. Det handler snarere om at erkende sine præferencer samt at forholde sig til hvad der synes at virke mest hensigtsmæssigt i en given situation og i forhold til dit mål.

 

Når vi arbejder med vores personlighed, er det vigtigt at vide at vi kan ændre os i forhold til konteksten, gennem fx vores metaprogrammer og strategier. Metaprogrammerne og personligheden ændrer sig også i takt med at vi personligt og professionelt udvikler os. Statisk at fastlægge eller at dømme en andens eller ens egen personlighed gennem en fastlæggelse af aktive metaprogrammer e.l., vil være som at sætte mennesker i bås. Denne bås kan være hæmmende dels for individets selvopfattelse og muligheder samt personlige udvikling - og metaprogrammer er i sig selv ikke statiske. Åbenhed, fleksibilitet og tolerance er derfor nøgleord, når man arbejder med metaprogrammer. Efterhånden som du bliver mere og mere trænet i metaprogrammerne, vil du også selv begynde at opdage dualiteter og præferencer, der kan være en del af dine personlige metaprogrammer. Du vil således selv kunne konstruere nye metaprogrammer, som vil udvide dit kort overvirkeligheden, forbedre din kommunikation og gøre din adfærd mere fleksibel.

 

Metaprogrammerne kan bruges i både personlige sammenhæng og i erhvervslivet - generelt og indenfor ledelse. Nedenfor finder du to skemaer til refleksion og self-assessment. Det første skema er generelt og det andet er rettet mod ledere og deres tre vigtigste ledelsesopgaver.

 

Metaprogrammer - Generelle personlige præferencer

 

Nedenfor finder du en række metaprogrammer til refleksion og self-assessment. Betragt hvert metaprogram som en skala. Du er velkommen til at printe og sætte kryds, der hvor du mener at du har størst præference samt at medbringe det i din coaching hos ErhvervsCoach®.

 

Hen mod

<=>

Væk fra

Intern referende

<=>

Ekstern refererende

Lighed

<=>

Forskellighed

Mulighed/valgmulighed

<=>

Procedure/nødvendighed

Specifik

<=>

Generel

Målorienteret

<=>

Problemorienteret

Aktiv/handlende

<=>

Refleksiv/tænkende

Proaktiv

<=>

Reaktiv

Nye tiltag/påbegynde

<=>

Færdiggøre/afslutte

Uafhængig/individuelt

<=>

Samarbejde/gruppe

Delt ansvar

<=>

Ene ansvar

Automatisk

<=>

Hvergang

Verbal

<=>

Non-verbal

Fremtid

<=>

Fortid

Dristig

<=>

Varsom

Tålmodig

<=>

Utålmodig

Accepterende

<=>

Vurderende

Tilpassende

<=>

Dannende

Åben

<=>

Privat

Taktfuld

<=>

Ligefrem

Rolig

<=>

Energisk

 

Metaprogrammer - Lederopgaver og ledelsesstil - Work of leaders

 

Nedenfor finder du en række metaprogrammer indenfor lederens tre vigtigste hovedopgaver:

1) at skabe en vision, 2) at opbygge alignment og 3) at sikre gennemførsel. Indenfor hver af de tre hovedopgaver er der yderligere tre afgørende underopgaver, med hver to duale adfærdsmæssige faktorer, du skal forholde dig til for at få succes som leder. Du kan således evaluere dig selv på et enkelt og overordnet plan, dykke ned i underopgaverne eller tjekke dig selv af på alle 18 best practice dimensioner - under de tre hovedopgaver som alle leder på alle niveauer skal kunne løse.

 

Det er således alle essentielle faktorer, du er nød til at forholde dig til, på en eller anden måde - hvad enten du er ny leder, topleder, mellemleder, projektleder, leanleder eller forandringsleder. Det betyder at du kan forholde dig til dem bevidst eller ubevidst. Jo mere bevidst du bliver omkring disse faktorer og deres indflydelse på dig selv samt dem du leder nedad, til siden, opad og udad, jo mere effektfuld kan du blive med din lederstil og jo mere sikkert kan du styre mod mål, resultater, succes og trivsel.

 

Du tilbydes altså her et enkelt, solidt og evidensbaseret framework med i alt 18 metaprogrammer, der kendetegner din lederstil. Du kan benytte dem til refleksion og self-assessment. De kan også indgå en 360-grader analyse som ErhvervsCoach® faciliterer og/eller et coachingforløb med fokus på personlige lederudvikling og en succesfuld lederstil. Det kan også være relevant hvis du indgår i et partnerskab med en anden leder eller et lederteam - hvordan I bedst spiller sammen og hvordan i undgår at modarbejde hinanden og lagene under jer.

 

Der er tale om et utroligt stærkt framework, da det både er enkelt, overskueligt og evidensbaseret. Det er så intuitivt og generisk, at det kan huskes og benyttes af alle ledere, i alle situationer. Der er stor erfaring og viden bag frameworket, som er baseret på det arbejde der bl.a. kommer fra Julie Straw, Mark Scullard, Susie Kukkonen og Barry Davis, som også er dokumenteret i bogen The Work of Leaders - How vision, alignment, and execution will change the way you lead. Hvis du er interesseret i mere, kan det også bakkes op med en professionel psykometrisk lederprofil fra Discover, som ErhvervsCoach® også er certificeret i. ErhvervsCoach® er i øvrigt selv erfaren i ledelse, projektledelse leanledelse og forandringsledelse, hvorfor du ikke blot kan få sparring på din lederstil, men også selve den faglige opgave. Se mere under leder coaching.

 

Betragt nedenstående leder-metaprogrammer som skalaer for præferencer og adfærd. Du er velkommen til at printe og sætte kryds, der hvor du mener at du har størst præference samt medbringe det i din leder coaching hos ErhvervsCoach®.

 

 

SKAB EN VISION

 

 

 

 

 

Udforskning

 

Søger afslutning

<=>

Forbliver åben

Prioriterer detajer

<=>

Prioriterer overblik

 

 

 

 

Mod

 

Forsigtighed

<=>

Eventyrlysten

Holder mig tilbage

<=>

Siger min mening

 

 

 

 

Afprøve antagelser

 

Beslutter selvstændig

<=>

Spørger til råds

Skaber fremdrift

<=>

Undersøger konsekvenser

 

 

 

 

OPBYGGE ALIGNMENT

 

 

 

 

 

Klarhed

 

Anvender intuition

<=>

Giver saglig begrundelse

Giver spontant besked

<=>

Giver strukturerede besked

 

 

 

 

Dialog

 

Meddeler information

<=>

Udveksler meninger

Udfordrer

<=>

Er modtagelig

 

 

 

 

Inspiration

 

Reserveret

<=>

Udtryksfuld

Faktuel

<=>

Opmuntrende

 

 

 

 

Mestre gennemførelse

 

 

 

 

 

Momentum

 

Afslappet

<=>

Driftig

Reaktiv

<=>

Proaktiv

 

 

 

 

Struktur

 

Improviserer

<=>

Planlægger

Følger første indskydelse

<=>

Analyserer grundigt

 

 

 

 

Feedback

 

Bevarer harmoni

<=>

Tager problemer op

Giver mindre ros

<=>

Giver mere ros

 

Metaprogrammer...

Johari | ErhvervsCoach.com
DiSC | ErhvervsCoach.com
Enneagrammet | ErhvervsCoach.com
Metaprogrammer | ErhvervsCoach.com
Persontypetest | ErhvervsCoach.com
Teamprofil | ErhvervsCoach.com
Lederprofil | ErhvervsCoach.com
MBTI / JTI | ErhvervsCoach.com
Forside | ErhvervsCoach.com
Oversigt | Coaching former | ErhvervsCoach.com
Personprofiler | Personlighedstest | ErhvervsCoach.com
Consulting | Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Om coachen | ErhvervsCoach.com
Kontakt coachen | ErhvervsCoach.com
Home | BusinessCoach | ErhvervsCoach.com

Copyright © All Rights Reserved • ®ErhvervsCoach.com • First in DK • Est 2002 • Vat 26612667 • Phone +45 61661900