Teamprofil

ErhvervsCoach ®

First in Denmark. Est. 2002

Teamprofil & ErhvervsCoach®

 

Teambuilding og teamudvikling

 

High performance teams - Drift, innovation, balance, synergi og effektivitet

 

• Få et indblik i teamet og medlemmerne samt hvordan I fungerer sammen

• Følg op med en swot og handleplan i rejsen mod at blive et high performance team

• Suppler med coaching på konkrete muligheder, problemer, stærke eller svage sider

 

ErhvervsCoach® har en stor erfaring indenfor teams inkl. relationer, kommunikation, samarbejde, problemløsning og konfliktløsning samt teamledelse og sammenspillet mellem de enkelte teammedlemmers personprofil. ErhvervsCoach® coacher både produktions- og udviklingsteams, uanset om de er selvstyrende eller ledet ved en formel teamleder. ErhvervsCoach® hjælper således med at skabe effektivitet, synergi og balance mellem produktion og udvikling samt teamet og ledelsen.

 

ErhvervsCoach® tilbyder en lang række værktøjer og løsningsmetoder - flere end der kan beskrives her. Men teamprofil og assessment kan fx udarbejdes ved en fænomenologisk observation, et kursus/ seminar/ workshop/ et team coaching forløb, ved hjælp af værktøjer som en Teambuildingsprofil (ITP/CARE), en Personprofil (fx en DiSC-profil suppleret med div. rapporter indenfor team og ledelse) eller nogle af de andre systemer der er beskrevet under menupunktet Test eller den profil I evt. allerede benytter i virksomheden (fx MBTI/JTI, Enneagrammet, Metaprogrammer...). Nedenfor en kort beskrivelse ITP-værktøjet.

 

Innovation & TeambuildingsProfil (ITP/CARE)

 

En Innovation & TeambuildingsProfil (ITP) giver en individuel og fælles forståelse af præferencer, roller og handlemønstre samt processer i teams - der både skal udvikle og producere. Teambuildingsprofilen giver dermed en bedre forståelse for balancering mellem udviklings- og drift processer samt kommunikation, samarbejde, ledelse og selvledelse. Innovation & TeambuildingsProfilen kan anvendes både på et individuelt plan i forhold til individuel udvikling og teamudvikling:

 

• Individet - individuelle processer: Teambuildingsprofilen kan anvendes til personlig og faglig udvikling af individuelle teammedarbejdere og teamledere. På det individuelle niveau vil den kunne indgå i et personligt coachingforløb eller i klasseundervisning.

 

• Teamet - teamprocesser: Derudover, kan teambuildingsprofilen anvendes som koncept i team coaching, under teambuilding og teamudvikling samt håndtering af kriser i teams.

 

Innovation og teambuilding er kendte begreber, men vi har ofte forskellig opfattelse af deres betydning. At se dem i rette sammenhæng og forbinde dem, er netop at udnytte essensen af begreberne samt at optimere processerne, så der opstår high performance teams.

 

Konceptet Innovation og Teambuilding er ikke alene en kontant måde at anskue problemstillingerne på, men også en anvisning på hvorledes de kan løses. Mere end 20 års praktisk erfaring og konkret forskning omkring menneskers indstilling, adfærdsmønstre og processer i teamarbejdet, ligger til grund for dette koncept.

 

Konceptet tager udgangspunkt i Allen N. Fahden og Srinivasan Namakkals forskning, teorier og modeller. Deres fokus er, at der både eksisterer en overordnet teamproces samtidig med en individuel proces hos de enkelte teammedlemmer, som på en og samme tid skal gribe ind i hinanden. Den overordnede teamproces omfatter, udover de bløde værdier, projektets faser. De individuelle processer omfatter, udover vores psykologi, fire indfaldsvinkler. Henholdsvis to måder at tænke og handle på. Heraf udspringer fem roller, som det enkelte teammedlem kan indtage. I praksis kan de kombineres og nuanceres i elleve mønstre. Den overordnede model er beskrevet i bogen Innovation on demand af Allen Fahden. På engelsk er modellen også kendt under navnet CARE. Hvor C står for creator, A for advancer, R for refiner og E for executor.

 

Nogle af de større internationale virksomheder som benytter Allan Fadens bog og metode omfatter: 3M, Disney, Coca-Cola, Levi-Strauss, Hewlett-Packard, DuPont, GE, Volvo, Nissan, Novartis, GlaxoSmithKline og Deloitte Touche.

 

Læs mere om lignende ydelser (team coaching eller projekt coaching) og kompetencer under ErhvervsCoach® eller ring for yderligere oplysninger.

 

Teameffektivitets profil

 

Teamets effektivitet kan måles både på individuelt og team niveau. Effektivitetsaspektet kan anvendes som en generel tankegang og indstilling eller som et mere selvstændigt fokus for team coachingen. Det kan indirekte ske ved at teori og metode løbende inddrages undervejs eller mere direkte ved fokuseret anvendelse af en Effektivitets Profil.

 

Bevidstgørelse om arbejdsstil og arbejdsvaner har stor indflydelse på, hvad vi rent faktisk når på en arbejdsdag. Hvis vi målrettet arbejder med vores ubevidste mønstre, som i vores dagligdag resulterer i ineffektivitet, vinder vi tid – hvormed vi kan øge produktionen og reducere overarbejdet eller tid hvormed vi kan fordybe os i andre emner eller udvikling. Konceptet omfatter en Effektivitets Profil (samt evt. tidsmåling), der klarlægger en række indsatsområder, der kan inspirere og anvise fremgangsmåder til bedre resultater.

 

Effektivitets Profilen måler på 12 effektivitetsområder og kan anvendes både i individuelle udviklingsforløb samt i gruppesammenhæng. Målrettet arbejde med personlig effektivitet vil i en organisatorisk kontekst skabe værdi i forhold til bedre udnyttelse og frigivelse af ressourcer samt en reduktion af fejlprocenten. For den enkelte giver målrettet arbejde med effektivitet en forståelse for egen arbejdsstil og -værdi samt inspiration til, hvor der kan sættes ind for at blive mere effektiv. Arbejdet med personlig effektivitet handler om restrukturering og ændring af vaner og Effektivitets Profilen hjælper med at forankre processen, så arbejdet bliver nærværende og fokuseret. Effektivitets Profilen kan med fordel anvendes i forbindelse med ledelse, udvikling, talent management og samarbejde. Når der på sigt indtræder effektivitet og performence, opstår der opstår desuden overskud, jobtilfreshed, selvtillid og stolthed.

 

Læs mere om lignende ydelser (team coaching eller projekt coaching) og kompetencer under ErhvervsCoach® eller ring for yderligere oplysninger.

 

Personaletest...

Johari | ErhvervsCoach.com
DiSC | ErhvervsCoach.com
Enneagrammet | ErhvervsCoach.com
Metaprogrammer | ErhvervsCoach.com
Persontypetest | ErhvervsCoach.com
Teamprofil | ErhvervsCoach.com
Lederprofil | ErhvervsCoach.com
MBTI / JTI | ErhvervsCoach.com
Forside | ErhvervsCoach.com
Oversigt | Coaching former | ErhvervsCoach.com
Personprofiler | Personlighedstest | ErhvervsCoach.com
Consulting | Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Om coachen | ErhvervsCoach.com
Kontakt coachen | ErhvervsCoach.com
Home | BusinessCoach | ErhvervsCoach.com

Copyright © All Rights Reserved • ®ErhvervsCoach.com • First in DK • Est 2002 • Vat 26612667 • Phone +45 61661900