Consulting

ErhvervsCoach ®

First in Denmark. Est. 2002

Consulting - Konsulentydelser - Kurser - København

 

ErhvervsCoach® tilbyder:

 

• Sparring til HR-, linje- og projektledelsen

• Assistance til løsning af ad hoc opgaver og akutte problemstillinger

• Løbende samarbejde som hus-konsulent, for mindre og mellemstore virksomheder

• Fast pris, løbende regning, klippekort eller fast engagement

• Stor viden og bred erfaring

• Erfaring fra industri, service og big-five konsulenthuse samt konsument og B2B

• Lave omkostninger, da der ikke skal afregnes provision til et større konsulenthus

 

ErhvervsCoach® tilbyder procesarbejde indenfor:

 

• HR og HR (D)

• Personprofiler (DiSC) og rekruttering

• Personlig-, kompetence- og lederudvikling

• Kultur samt teambuilding og -udvikling

• Lean og procesoptimering

• Team- og personlig effektivitet

• Kriser og konflikter

• Projekt- og forandringsledelse

• Marketing, produkt-, koncept- og forretningsudvikling

• Vision, mission, strategi, risk- og stakeholder management

• Innovation og kreativitet (CARE)

• Kursusudvikling, -afholdelse og -ledelse

• Supervision på fx præstation eller relationer

 

Kampagnetilbud:

 

Tre workshops til en workshops pris

 

Med et kort og effektivt forløb på tre workshops kan i styrke kommunikationen, samarbejdet, leder- og følgeskabet samtidig med at I får tilført input, energi og kompetencer samtidig med at I arbejder på et konkret mål/problem. På den måde styrker I ansvar, vidensdeling og forankring.

 

• Konsulenttimer på klippekort til under en tredjedel af prisen

 

Har du en mindre eller mellemstor virksomhed, kan der indgå aftale om konsulentassistance pr. klippekort til under en tredjedel af prisen. Normal pris kr. 1500 ex moms. Kampagnepris kr. 950 ex moms. Ring 61661900 for yderligere oplysninger.

 

Praktisk om consulting:

 

Opgaverne løses og styres efter identificerede mål og succeskriterier. Der arbejdes procesorienteret efter faciliteringsmetoden i forhold til de konkrete faglige og psykologiske processer. Menneske, relation, interaktion, ressource og læring er i centrum. Løsningerne er holistiske. Stilen er coachende, kreativ og fænomenologisk. Formen kan være forløb, workshops, seminarer, team building eller kurser. Derudover tilbydes individuel coaching, mentoring og supervision.

 

ErhvervsCoach® er ofte engageret i individuelle forløb og organisationer, der bærer præg af opstart, stagnation eller krise, hvor der henholdsvis ydes struktur, konfrontation og støtte. Det er de færreste der søger hjælp i vækstfasen, men her kan ErhvervsCoach® hjælpe med at navigere, fokusere, optimere og kontrollere væksten, så den ikke løber af sporet. Gennemgående for processerne er, lederskab, vidensoverlevering, integration og ansvarspådragelse, således at medarbejdere og organisation gradvist tager over samt sikrer læring og forankring, på en sikker og styret måde.

 

Kurser og seminarer

 

Indenfor kurser og seminarer, løser ErhvervsCoach® opgaver omkring:

 

• Ledelse og ledelsespsykologi

• Teambuilding

• Projektledelse

• Personlig udvikling

• NLP & Kommunikation

• Coaching

• Stresshåndtering

• Effektivitet

• Salg & Forhandling

 

Stilen er aktiv og induktiv. Kurserne er deltagerorienterede og bygger på erfaringsbaseret læring (Action Based Learning). De understøttes af teoretiske input, metoder, værktøjer (Instrumented Learning) og øvelser. Holdstørrelsen er typisk 6-12 deltagere. Deltagelse kræver som udgangspunkt ingen forudsætning, niveauet tilpasses og der tages udgangspunkt i deltagernes konkrete hverdag/opgaver. Varigheden er en til tre dage og forløb kan sammenstykkes af moduler på to til fem kurser over tre til seks måneder. Et eksempel herpå kan være et projektlederkursus, hvor der undervises i projektledelse samtidig med at der arbejdes på et konkret projekt.

 

Formen kan være et kursus/seminar i traditionel forstand eller en proces, hvor mål og opgaver tilpasses deltagernes behov. Hvis deltagerne kommer fra samme organisatoriske enhed, kan processen tage form af en workshop hvor, der efter korte instruktioner arbejdes på en konkret og fælles problemstilling og opgaver fra hverdagen.

 

Coaching...

Karriere coaching | ErhvervsCoach.com
Stress coaching | ErhvervsCoach.com
Business coaching | ErhvervsCoach.com
Lean coaching | ErhvervsCoach.com
Projekt coaching | ErhvervsCoach.com
Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Executive coaching | ErhvervsCoach.com
Leder coaching | ErhvervsCoach.com
Partnerskab coaching | ErhvervsCoach.com
Salgs coaching | ErhvervsCoach.com
Team coaching | ErhvervsCoach.com
Personprofil | ErhvervsCoach.com
Lederprofil | ErhvervsCoach.com
Teamprofil | ErhvervsCoach.com
Mental coaching | ErhvervsCoach.com
Forside | ErhvervsCoach.com
Oversigt | Coaching former | ErhvervsCoach.com
Personprofiler | Personlighedstest | ErhvervsCoach.com
Consulting | Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Om coachen | ErhvervsCoach.com
Kontakt coachen | ErhvervsCoach.com
Home | BusinessCoach | ErhvervsCoach.com

Copyright © All Rights Reserved • ®ErhvervsCoach.com • First in DK • Est 2002 • Vat 26612667 • Phone +45 61661900