Stress

ErhvervsCoach ®

First in Denmark. Est. 2002

Stress

 

Hvad er stress og stresshåndtering?

 

25% af alle danskere har stress og mindst hver tiende erhvervsaktive dansker er så stresset i sin dagligdag, at det går ud over evnen til at arbejde og i det hele taget at fungere normalt. Det er især de 25 til 40-årige, der beretter om stress. Blandt disse er det især de selvstændigt erhvervsdrivende og ansatte, der i deres arbejde oplever følelsesmæssige belastninger og ubalance mellem udfordringer og ressourcer.

 

Man kan have stress gennem flere år og ignorerer de tegn, der fortæller at det går for stærkt i hverdagen. Konsekvenserne af ubehandlet stress kan være alvorlige og i sidste ende medføre døden. Udover genererende stresssymptomer, har mange danskere således øget risiko for følger som angst, depression, hjertekarsygdom samt forværring af en i forvejen bestående sygdom.

 

Det vigtigste er at finde ud af, om symptomerne skyldes stress eller ej. Hvis de er stressbetingede, må man få identificeret årsagerne, tale med nogle om det og gøre noget ved det. Er det problemer på arbejdet eller derhjemme? Og/eller handler det om din personlighed, hvordan du oplever verdenen og dine ressourcer samt hvordan du reagerer på dine udfordringer?

 

En læge kan hjælpe med at sætte symptomerne i rette perspektiv og udelukke, at der er noget andet i vejen, for stort set alle stresssymptomer kan også være symptomer på sygdom - nogen af dem alvorlige. Er der tale om en længerevarende eller voldsom belastning, bør du søge samtaler med en psykoterapeut. En psykoterapeut kan også hjælpe dig med værdiafklaring og forebyggende arbejde, så det ikke kommer for vidt. ErhvervsCoach® er både uddannet coach og psykoterapeut samt har gennem flere år erfaring med stresshåndtering.

 

De overvejende symptomer på stress

 

De overvejende og vigtigste symptomer er irritabilitet og søvnløshed. F.eks. indsovningsbesvær og tankemylder eller det at vågne med tankemylder mit om natten, for så at bruge en time eller to på at falde i søvn igen. Det udvikler sig efterhånden forskelligt, afhængig af personlighed og hvilken type belastning, der er årsag til stressen. Mange bliver i dårligt humør, får nedsat overblik og hukommelsestab samt risikerer at udvikle angst eller depression. Andre får fysiske symptomer som træthed, hovedpine og svimmelhed. Efterhånden kan stresstilstande udvikle sig, til at man bliver rigtig syg. Nedenfor liste over gængse symptomer samt liste med praktiske råd om stressforebyggelse.

 

Flere eksempler på stresssymptomer

 

Fysiske symptomer:

 

Rastløshed og indre uro

Hovedpine og migræne

Appetitløshed og vægttab

Maveproblemer som smerter, forstoppelse, diarré, opkast, halsbrand m.m.

Muskelspændinger især i nakke og ryg, rygsmerter og tænderskæren

Højt blodtryk, hjertebanken, smerter i brystet samt kort og høj vejrtrækning

Øget svedproduktion, rysten på hænderne, kolde hænder/fødder

Åndedrætsbesvær og svimmelhed

Nedsat potens/sexlyst

Hyppig sygdom som f.eks. forkølelse, bronchitis, halsbetændelse og urinvejsinfektioner

Infektioner og forværring af kronisk sygdom

 

Psykiske symptomer:

 

Ulyst, søvnbesvær, træthed og udmattethed

Humørsvingninger, utålmodighed, kort lunte, irritabilitet, vrede

Uprovokeret eller overdrevene emotionelle reaktioner

Koncentrationsbesvær og fokuseringsproblemer

Manglende overblik og distraktion

Glemsomhed, hukommelsesbesvær og indlæringsproblemer

Bekymring og tankemylder samt ængstelse/angst

Susen for ørene, tinitus og mindre synspåvirkninger/-forstyrrelser

Hjælpeløshed, håbløshed, lavt selvværd, nedsat humoristisk sans, tristhed og depression

Følelser af utilstrækkelighed/uoverkommelighed samt tendens til at give op

Manglende lyst til sociale aktiviteter med venner og familie

Depressivitet/depression og udbrændthed

 

Adfærdsmæssige symptomer:

 

Forstyrrede søvnrytmer

Uengagerethed og isolation

Nervøsitet, hyperventilation, overaktivitet og neglebidning

Usammenhængende tale

Ubeslutsomhed og nedsat præstationsevne

Øget brug af stimulanser/misbrug som f.eks. mad, tobak, kaffe, medicin og alkohol

Sygefravær

 

Praktiske råd om stress forebyggelse

 

I privatlivet:

 

Få afklaring med dine værdier, ambitioner, kompetencer og krav

Indret dit liv og ambitioner til det realistiske

Planlæg, skab stabile ramme og forudsigelighed

Få styr på økonomien

Brug fritiden på noget fornøjeligt

Dyrk jævnligt motion, natur og dagslys

Meditation/aftenskumring

Fast søvnrytme og god nattesøvn

Brug dit sociale netværk

Lær dine stress-symptomer at kende og reager på dem

Stress ikke af bagateller

Skab fleksibilitet i din tænkning og problemløsning samt prøv at se det positive

I arbejdslivet:

 

Få afklaring med dine værdier, ambitioner, kompetencer og krav

Læg en plan for, hvad du vil på længere sigt

Vær fagligt klædt på til opgaver og ansvar

Prioriter dine opgaver eller konsulter din chef for samme

Planlæg og strukturer din tid med luft til det uventede

Lær at sige fra og sæt grænser

Uddeliger arbejde og fokuser på det du er bedst til

Lær dine kolleger at kende og brug dem

Brug din leder og kolleger som støtte

Tal med din leder

Udtryk hvordan du har det og bed om det du har brug for

Hold pauser

Fokuser på det, du nåede og dine succeser

 

Coaching...

Karriere coaching | ErhvervsCoach.com
Stress coaching | ErhvervsCoach.com
Business coaching | ErhvervsCoach.com
Lean coaching | ErhvervsCoach.com
Projekt coaching | ErhvervsCoach.com
Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Executive coaching | ErhvervsCoach.com
Leder coaching | ErhvervsCoach.com
Partnerskab coaching | ErhvervsCoach.com
Salgs coaching | ErhvervsCoach.com
Team coaching | ErhvervsCoach.com
Personprofil | ErhvervsCoach.com
Lederprofil | ErhvervsCoach.com
Teamprofil | ErhvervsCoach.com
Mental coaching | ErhvervsCoach.com
Forside | ErhvervsCoach.com
Oversigt | Coaching former | ErhvervsCoach.com
Personprofiler | Personlighedstest | ErhvervsCoach.com
Consulting | Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Om coachen | ErhvervsCoach.com
Kontakt coachen | ErhvervsCoach.com
Home | BusinessCoach | ErhvervsCoach.com

Copyright © All Rights Reserved • ®ErhvervsCoach.com • First in DK • Est 2002 • Vat 26612667 • Phone +45 61661900