Team coaching

ErhvervsCoach ®

First in Denmark. Est. 2002

Team coaching - København

 

Team building, - opstart, -udvikling, -optimering, -krise og -afvikling

 

ErhvervsCoach® coacher teams til at blive sammentømrede, velfungerende og effektive.

 

Vision for team coaching

 

ErhvervsCoach® vision er at det skal være sjovt, spændende og lærerigt at arbejde i teams. Alle teamets ressourcer og dets kreativitet skal bringes i spil på en hensigtsmæssig måde, så der opstår synergi og effektivitet. Der er ligeledes forskellige roller, faser og processer i teamet der skal samordnes samtidig med at ethvert team skal skabe balance mellem udvikling og drift.

 

Team coaching på teamets arbejdsproces

 

ErhvervsCoach® coacher enten teamet på dets arbejdsprocesser eller dets interne og menneskelige processer. Når ErhvervsCoach® coacher teamet på dets arbejdsprocesser, hjælper ErhvervsCoach® teamet med at løse dets opgaver samt at komme fra punkt A til punkt B. Det indbefatter fx formulering af mål, leverancer, opgaver, steps og metoder. ErhvervsCoach® coacher typisk på arbejdsprocesser i forhold til teamets konkrete innovations- og driftsopgaver eller mere generelt i forhold til fx koncept- og strategiudvikling.

 

Team coaching på teamets interne processer

 

Når ErhvervsCoach® coacher teamet på dets interne og menneskelige processer handler det om at opbygge, genopbygge og videreudvikle eller at afviklet teamet. Nogle af de faktorer ErhvervsCoach® arbejder med er fx mål, mission, vision, forventninger, succeskriterier, motivation, værdier, overbevisninger, normer, identitet, status, kultur, stemning, energi, risikovillighed, sprog, kommunikation, relationer, problemløsning, tillid, læring, åbenhed, samarbejde, ansvarlighed, beslutningstagning, initiativ, roller, udviklingsniveau, lederafhængighed, metoder, værktøjer...

 

Teams i krise og teams med konflikter hjælper ErhvervsCoach® gennem afklaring, udredning og støtte, så det optimale samarbejde og funktionsniveau kan etableres. Sigtet er fremdrift, resultatspor, dynamik, læring og fortsat vækst. En model der ofte anvendes i forhold til at skabe High Performance Teams er Tuckman's model (Forming, Storming, Norming, Performing og Adjourning).

 

Erfaring i team coaching

 

ErhvervsCoach® har arbejdet professionelt med teamudvikling og team coaching siden 1999 i mange forskellige sammenhæng, så som fx i forhold til projekter, projekt teams, løst sammen grupper, selvstyrende grupper, arbejdsgrupper, konsulentgrupper og afdelinger indenfor administration, drift, produktion og udvikling. ErhvervsCoach® er bl.a. certificeret i Discovers Teamprofil og koncept indenfor teambuilding samt processer og roller omkring innovation og drift. ErhvervsCoach® har derudover undervist og trænet andre i team building og team coaching. Læs mere om lignende ydelser (partnerskab coaching eller projekt coaching) og kompetencer under ErhvervsCoach® eller ring for yderligere oplysninger.

 

Coaching...

Karriere coaching | ErhvervsCoach.com
Stress coaching | ErhvervsCoach.com
Business coaching | ErhvervsCoach.com
Lean coaching | ErhvervsCoach.com
Projekt coaching | ErhvervsCoach.com
Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Executive coaching | ErhvervsCoach.com
Leder coaching | ErhvervsCoach.com
Partnerskab coaching | ErhvervsCoach.com
Salgs coaching | ErhvervsCoach.com
Team coaching | ErhvervsCoach.com
Personprofil | ErhvervsCoach.com
Lederprofil | ErhvervsCoach.com
Teamprofil | ErhvervsCoach.com
Mental coaching | ErhvervsCoach.com
Forside | ErhvervsCoach.com
Oversigt | Coaching former | ErhvervsCoach.com
Personprofiler | Personlighedstest | ErhvervsCoach.com
Consulting | Konsulentydelser | ErhvervsCoach.com
Om coachen | ErhvervsCoach.com
Kontakt coachen | ErhvervsCoach.com
Home | BusinessCoach | ErhvervsCoach.com

Copyright © All Rights Reserved • ®ErhvervsCoach.com • First in DK • Est 2002 • Vat 26612667 • Phone +45 61661900