LEDER COACHING

Ledercoaching, der giver ny viden, indsigt, udvikling, vækst og resultater

Leder coaching - Lederskabs coaching - Leadership coaching - Executive coaching - Management coaching - ErhvervsCoach®

Når lederen har det rette Mindset og lykkedes med sit lederskab opstår der følgeskab, trivsel, kreativitet, vækst, performance og success. ErhvervsCoach® tilbyder supervision af ledere, ledertræning, ledercoaching og executive coaching. ErhvervsCoach® arbejder med projektledere, afdelingsledere, teamledere, topledere, direktioner og bestyrelser omkring det personlige, faglige, forretnings- og ledelsesmæssige. 

Ledercoaching og åbne forløb

ErhvervsCoach® tilbyder åbne processer omkring præcis de problemstillinger som organisationen, lederen og medarbejderne står med – personligt, relationelt og professionelt. Er lederens problemer et symptom på udfordringer med medarbejderen, tilbyder ErhvervsCoach® også medarbejdercoaching samt træning og supervision af lederen i selv at coache medarbejderen. Og er der udfordringer med team’et, tilbyder ErhvervsCoach® teamcoaching.

Thinking Into Results for ledere

De fleste ledere og organisationer sætter A eller B mål. Det vil typisk sige +5 eller +10%. Men hvorfor ikke et C mål. Eksempelvis +100% eller 10x? Med Thinking Into Results får I ikke blot kompetenceudvikling, lederudvikling og organisationsudvikling, men mulighed for at foretage turnarounds og kvantespring.

ErhvervsCoach® tilbyde desuden Thinking Into Results for ledere. Thinking Into Results er et helt unikt og internationalt anerkendt evidensbaseret forløb i selvledelse, ledelse, lederskab, følgeskab, samarbejde, effektivitet, målrealisering, kvantespring og masterminding. 

Det kan skaleres således, at man kan køre et forløb for lederen, medarbejderen såvel som hele organisationen på en gang. På den måde sættes og realiseres der et fælles overordnet mål, der linkes til medarbejderens mål, samtidig med at medarbejderen / alle trænes i samme værktøjer, metoder, processer, tænkemåder, mindset og vision. I sidste ende kan der således opbygges det der kaldes Masterminding, Compound leadership og Compound teams, som let og effektivt skaber unikke vedvarende forandringer og resultater.  

Forløbet er således både kursus, coaching, facilitering, samarbejds- og ledertræning samt et målrealiseringsprogram. Et system og et Roadmap til målopfyldelse samt en GPS til success – der kan bruges igen og igen med mere og mere ROI. Det omfatter desuden en elektronisk platform med alle materialer, videoer og 12 værktøjskasser. Thinking Into Results er ikke kun nøglen til succes, men også et springbræt ved Op eller Ud (outplacement) situationer samt Turnarounds og Kvantespring. Med Thinking Into Results bliver alle vindere.

Ring og hør hvordan I får succes på +45 61661900.

Ledelse, lederskab og resultater

Du og dit lederskab er den vigtigste ressource. Hvis du lærer at frigøre dit eget og dine medarbejders fulde potentiale, kan I nå hvilket som helst mål og skabe en signifikant konkurrencefordel. I dag er alle ressourcer tilgængelige for alle, så det er den menneskelige og ledelsesmæssige faktor, der er afgørende for overlevelse og succes.

Vi er ofte selv vores største forhindring i succes og resultater. Hvis vi som leder går i vejen for os selv, risikerer vi også at gøre det for vores medarbejdere. Og medarbejderne, for dem selv. Men hvis du kan frigøre dit potentiale, kan I opnå hvad som helst. Derfor starter ErhvervsCoach® altid på højst mulige niveau – top down.

Første ledelsesdisciplin er at kunne lede sig selv effektivt og visionært. Dernæst individuelle medarbejdere, teams og projekter. Endeligt divisioner og hele organisationer.

Bliv en bedre og mere bevidst leder

ErhvervsCoach® hjælper dig med at ændre og optimere din ledelsesstil, så du kan få de resultater du ønsker. Få støtte til at træffe de rigtige beslutninger for dig selv, dine medarbejdere og din virksomhed. Få værktøjer til at skabe gode relationer, bringe det bedste frem i andre og give dem muligheder, udvikling, trivsel og en god performance kultur.

Få en coach, mentor guide i een hos ErhvervsCoach®, der hjælper dig til faglig, personlig og ledelsesmæssig udvikling på de konkrete områder. Få støtte til at nå dine forretningsmæssige, faglige og personlige mål som leder. Bliv bedre til at skabe resultater med og gennem andre. Skab større kundetilfredshed og lever relevant merværdi med et godt lederskab.

Coaching af ledere, mellemleder og ledere på vej

Ledercoaching hos ErhvervsCoach® er for ledere, mellemledere, projektledere, procesledere, nyudnævnte ledere og ledere på vej. Det er coaching for dig, der ønsker effektiv sparring for at få succes i dit lederjob. Og hvorfor ikke – en kometkarriere for dig, dine medarbejder og virksomheden.

Det handler om lederskab. Hos ErhvervsCoach® sætter ledercoaching fokus på selve ledelsesdisciplinen – mennesket, kommunikationen, relationen og samarbejdet. Forskellen der gør forskellen. Det holdningsmæssige, kulturelle, sociale, pædagogiske og psykologiske aspekt. Sind, tanke, følelse og handling. Med det rette sind kan i skabe den rette tanke, energi og handling … og dermed resultater. Intet er umuligt.

Det, vi kommer til at arbejde med

Ledercoaching giver dig nye perspektiver og klarhed over dine grundlæggende værdier og mål, så du kan opnå bedre resultater. I et coachingforløb tager vi udgangspunkt i dig. Der hvor du er ligenu. Og så finder vi vejen derfra. Din vej og det der virker for dig. Det kan både inddrage arbejde, privatliv, sundhed og energi.

ErhvervsCoach® coacher i forhold til den enkelte leders udfordringer, kompetencer og udviklingsniveau. Nogle har brug for undervisning og støtte, mens andre har brug for supervision og konfrontation.

Hvad har du brug for som leder?

Gennemgående temaer er f.eks. ofte kommunikation, relationer, samarbejde, problemløsning, konflikthåndtering, energi, sundhed, stresshåndtering og personlig effektivitet. ErhvervsCoach® arbejder helhedsorienteret. Hvis du, dit sind og krop ikke virker, så er der intet der virker. Dem der ønsker og er pararte til mere, får et ekstra skub til next-level, så de kan udvikle sig til lederen-som-coach.

Nyudnævnte ledere skal ofte bruge støtte, undervisning og mentoring samt redskaber til planlægning, dialog og delegering.

Ledere på vej har typisk brug for personlig afklaring, selvindsigt, menneskelig indsigt, lidt mere undervisning og personlig målrettet træning. 

Erfarne ledere efterspørger typisk supervision, refleksionsrum, perspektivering og konfrontation (hvis de er stagneret / sidder fast) eller støtte, input, reorientering og revitalisering (hvis de er ved at brænde ud / er kommet i krise).

Alle ledere er forskellige og alle har deres helt egen indgangsvinkel til et coachingforløb. Uanset din indgangsvinkel og hvad du vil arbejde med, så har min ledercoaching fokus på at udvikle dig som leder på flere niveauer, startende indefra og ud.

 

Eksempler på ledercoaching

Hånden på hjertet, så skotter det sjældent med information, værktøjer og viden. Udfordringen er oftere klar vision og reelle mål, skarp, organiseret og fokuseret tænkning samt effektiv handling.

Altså det man på engelsk kalder the knowing-doing gab. Afstanden mellem alt det du allerede ved som leder og gabet til de ønskede eller manglende resultater. De fleste ledere og medarbejdere opererer i et rum med overkompetence og underperformance, som skal vendes til beslutning, handling, resultater og succes. Den fælles udfordring er kompleksitetshåndtering.

I dit forløb kommer vi omkring emner som eksempelvis:

  • Lederrollen, situationsbestemt ledelse, personligt lederskab og følgeskab
  • Lederens karriere, selvledelse, personlig effektivitet, stress og performance
  • Ledelse opad, nedad, til siden og udad samt af projekter, teams, afdelinger og processer
  • Personprofil og lederprofil
  • Ledelsespsykologi, menneskelig indsigt og selvindsigt
  • Lederens self-image, selvværd, selvtillid, frygt, mod og motivation
  • Lederens attitude, mindset og mentale fakulteter
  • Lederens mål, værdier, overbevisninger, stil og vaner
  • Lederens knowing-doing-gab, kompetence, performance og succes

”Hos mig er ledelse, kommunikation og samarbejde i fokus”

– MBA Kasper T. Larsen

Det får du ud af forløbet som leder

Forløbet skal afklare, udvikle og flytte dig til gavn for dig selv og din organisation. Det skal rykke dig i den retning du gerne vil, for at du handler mere i overensstemmelse med de ledelsesmæssige mål og værdier samt føler, at du går på arbejde med mere selvtillid og energi.

Du får støtte til kompetenceudvikling samt at finde dine egne svar – så du vokser med opgaven og opgaverne vokser med dig, samtidig med du skaber din egen succes.

Ledercoaching fungerer også som et skræddersyet og personligt kursus i lige præcis de kompetencer, du står og har brug for at mestre.

Har du allerede har været på et lederkursus, kan vi tage udgangspunkt i det og omsætte det til din situation, hvis du ønsker at integrere det i din lederrolle og lederadfærd – så du undgår spild og opnår synergi. Sammen lukker vi gabet mellem alt det du allerede ved og de resultater du ønsker at opnå.

Processen ved et coachingforløb

Når du starter på et coachingforløb hos ErhvervsCoach®, starter vi på første møde med at arbejde med udgangspunkt i det materiale, du selv har forberedt. Du skal med andre ord være forberedt på at lave noget arbejde, inden vi mødes første gang. Hvor meget er op til dig. Du skal på den ene eller anden måde nok komme igennem det.

På de efterfølgende møder arbejder vi ud fra din individuelle proces. Mellem møderne arbejder du selv videre ud fra, hvad vi har aftalt. Du tager desuden noter og laver et lille referat efter hvert møde og noterer, hvad du vil arbejde med til næste møde. På sidste møde gennemgår vi dine indsigter, beslutninger, resultatspor og effekt samt taler om fremtidige arbejdspunkter og mål.

Lav en aftale og kom i gang med det samme

Er du klar til et coachingforløb, hvor du bliver udfordret på din ledelsesstil og hvor vi tager fat i elementer i både dit personlige som professionelle liv, så lad os lave en aftale med det samme. Giv mig et kald eller send mig dit telefonnummer via kontaktformularen eller på en SMS på 61 66 19 00. Så ringer dig op for en kort afklarende gratis og gensidig uforpligtende coaching-samtale, hvor vi kan se om der er et match og få startet dit coachingforløb op, hvis begge parter ønsker at fortsætte.