TEAM COACHING

Coaching af teams, processer og projekter for optimering, samarbejde og resultater

Gruppe coaching - Team coaching - Projekt coaching - ErhvervsCoach®

Når teamet har samme Mindset og lykkedes med at arbejde sammen, er det ikke blot muligt at nå et mål, men at skabe synergi, masterminding og kvantespring. ErhvervsCoach® arbejder med grupper, teams, projekter, partnerskaber, afdelinger og organisationer – krise, udvikling, forandring og performance samt facilitering af arbejdsprocesser. 

Teamcoaching og åbne forløb

ErhvervsCoach® tilbyder coaching, facilitering og åbne processer omkring Forming, Storming, Norming, Performing & Adjourning samt kurser, workshops, projektsupport og projektledelse. Er der udfordringer den enkelte medarbejder tilbyder ErhvervsCoach® individuel coaching. Og er der udfordringer for lederen, tilbyder ErhvervsCoach® ledercoaching.

Thinking Into Results for teams

Fordelen ved teams er diversitet. Men hvis man ikke arbejder efter samme mindset og metode – eller måske helt mangler metoder – går det galt. Der er brug for fælles mål, ramme og mindset – i et setup hvor der er plads til de individuelle personprofiler samt at tænke individuelt og selvstændigt.

Derfor tilbyder ErhvervsCoach® Thinking Into Results for teams. Thinking Into Results er et unikt og internationalt anerkendt forløb i ledelse, selvledelse, samarbejde, effektivitet, målrealisering, kvantespring og masterminding. 

Det kan skaleres således, at man kan køre et forløb for medarbejderen, lederen såvel som hele organisationen på en gang. På den måde sættes og realiseres der et fælles overordnet mål, der linkes til medarbejderens mål, samtidig med at alle bliver trænet i samme værktøjer, metoder, processer, tænkemåder, mindset og vision.

Forløbet er således både kursus, coaching, facilitering, samarbejds- og ledertræning samt et målrealiseringsprogram. Et system og et Roadmap til målopfyldelse samt en GPS til succes, der kan bruges igen og igen med mere og mere ROI. Det omfatter desuden en elektronisk platform med alle materialer, videoer og 12 værktøjskasser. 

Ring og hør hvordan I får succes på +45 61661900.

Udnyt gruppens fulde potentiale

Samarbejde og teamwork kræver mere end man lige tror. Når det hele går op i en højere enhed og der er kommunikation og et samarbejde der fungerer, så bliver alt til gengæld muligt.

Få støtte, facilitering, sparring, spejling og værktøjer til at udnytte gruppens fulde potentiale samt at skabe større kreativitet, dynamisk vækst og vedvarende excellente resultater.

”Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.”

– Henry Ford

ErhvervsCoach® vision for teams

ErhvervsCoach® vision er at det skal være sjovt, spændende og lærerigt at arbejde i teams. Gruppens ressourcer og kreativitet skal bringes i spil på en hensigtsmæssig måde, så der opstår synergi, udvikling og effektivitet. Samarbejdet i gruppen skal skabe dynamik og få både synergi og energi ind i arbejde. Sammen kan I gøre, de I aldrig kunne gøre alene.

Det at have fælles mål og at og at skabe resultater sammen skaber også sammenhold, energi, succes, glæde og jobtilfredshed. Med en større dynamik, kan I også skiftes til at indtage forskellige roller og lederskab, afhængig af situationen og jeres kompetencer.

Et sind eller hjerne har kapacitet, som en hjerne. To hjerner, som to hjerner. Men når to sind eller hjerner arbejder sammen, opstår der en tredje. Mastermind og masterminding, kalder man det også. Få støtte, sparring og værktøjer til at udnytte gruppens fulde potentiale og at bringe jer op på en ny dimension. Måske et kvantespring?

Coaching af teams siden 1999

ErhvervsCoach® har arbejdet professionelt med teambuilding, teamudvikling og coaching af teams siden 1989 og i mange forskellige sammenhænge. ErhvervsCoach® er bl.a. certificeret i Discovers teamprofil og koncept inden for teambuilding samt processer og roller omkring kreativitet, innovation og drift. ErhvervsCoach® har derudover undervist og trænet andre teams og teamledere i teambuilding og teamcoaching.

Teamcoaching

Coaching af teamet som et samlet hold, enkelte team medlemmer eller teamlederen, hvor vi bl.a. kan arbejde med:

 • Coaching af teames som afdelinger, grupper og projekter
 • Coaching på teamets mål, opgaver og processer
 • Coaching på teamets struktur, roller, ledelse
 • Coaching på teamets fungeren, kultur og trivsel
 • Coaching af teams omkring krise, udvikling, forandring og performance
 • Coaching på teamfaser – forming, storming, norming, performing og adjourning

Projektcoaching

Her arbejder vi med de forskellige faser og roller inden for projektledelse og projektstyring:

 • Coaching af projektlederen
 • Coaching af projektteamet
 • Coaching og projektreview
 • Coaching og projektopretning
 • Coaching på formål, mål, interessenter, risici
 • Coaching på planlægning, organisering og styring
 • Coaching omkring kreativitet, implementering og fremdrift

Procescoaching

Udover at være specialiseret i ledelse, samarbejde, kommunikation og teams er ErhvervsCoach® også certificeret Lean Manager samt har flere års erfaring med procesoptimering. Ved procescoaching kan der således fokuseres på teamets og virksomhedens samarbejdsprocesser eller forretningsprocesser. ErhvervsCoach® tilbyder således:

 • Procesoptimering
 • Lean og effektivisering
 • Work Smarter og masterminding

Kom i gang med det samme!

Vil du vide mere om proces og team coaching, så er du velkommen til at give mig et kald på 61 66 19 00 eller sende mig dit nummer via kontaktformularen – så jeg ringer jeg dig op for en kort afklarende coachingsamtale.