Invester i dig selv & coaching

Det er dyrere at vente og om tre måneder, vil du blot fortryde at du ikke startede i dag.

Contact us for a free discovery call!

Step 1:
Click her to book a free discovery call

Step 2:
Tell us your problem or goal?

Step 3:
Then we’ll find the solution, package and price that suits you.
And show you how to get what you want and become the one you truly are.

Den bedste investering er i dig selv

Invest in yourself as much as you can, you’re your own biggest asset. Anything you can do to invest in yourself is the best possible investment you can make. ~ Warren Buffett

Vælg den løsning, der matcher dine ambitioner og mål

Ring og få en gratis og uforpligtende coaching session, som gensidig afklaring. Fortæl lidt om dine udfordringer og hvad du ønsker, så kan vi vise dig hvordan du får det.

Den ultimative løsning er målsætnings-, transformations- og resultatrealiserings programmet Thinking Into Results. Der kan være andre løsninger i forhold et mindre og konkrete problem. Og du skal selvfølgelig vælge den løsning der bringer dig i mål og giver dig Return On Investment. Thinking Into Results vil dog altid give dig Return On Investment. Det er desuden et program du har for livet inkl. elektronisk adgang samt mulighed for altid at ringe, hvis du har spørgsmål. 

Klar, start, go … og du er på vej til forandring og resultater

ErhvervsCoach® tilbyder både personlig coaching, elektronisk programmer, kurser, workshops, processer og kombinationer af disse.

For personlig coaching:
Læs nedenfor og på hjemmesiden – ring og book, så er du i gang. 

For online coaching kurserne til selvstudie:
Klik på de aktive links, læse mere, book og betal – så er du i gang. 

Personlig Intro Coaching

Pakke 1: Sæt et mål: 1 x Coaching + eKursus + eBog.
Pakke 2: Løs et problem: 3 x Coaching + eKursus + eBog.
Pakke 3: Nå et mål: 6 x Coaching + eKursus + eBog.

Personlig Elite Coaching

Pakke 4: Tag et kvantespring: 6 Måneders Coaching + Thinking Into Results.
Pakke 5: Manifesting money: Personlig Coaching + Science of Getting Rich. 
Pakke 6: Take it to the next level: Personlig Coaching + The New Lead the Field. 

Online Intro Coaching

Pakke A: Gratis nyhedsbrev med inspiration og lidt at tænke over.
Pakke B: En daglig video på 6 min. med energi, inspiration og en øvelse.
Pakke C: Et selv-coaching forløb i self-image, selvtillid og vinderpsykologi. 
Pakke D: Et selv-coaching forløb i at mestre dit sind, de mentale fakulteter, tanker og følelser. 
Pakke E: Et udvidet og dybdegående selv-coaching forløb i universets love. 

Online Intro Coaching

Pakke F: Et solidt, omfattende og gennemgribende selv-coaching forløb i at manifestere penge og rigdom. 
Pakke G: Et 120 dages selv-coaching forløb i sindet, ledelse, succes og resultater – separat, overbygning eller supplement til Thinking Into Results.

Alle Online Coaching pakker kan kombineres med tilkøb af individuel coaching.

Læs mere om pakker, priser og betingelser nedenfor eller ring +45 61661900.

Forandringens pris og coaching

Enhver forandring koster. Er du villig til at gøre arbejdet og betale forandrings pris? Coaching koster både tid, penge og energi. Jo mere du lægger i det, jo mere tid, penge og energi får du også ud af det. Er du villig til at investere i at lade mig hjælpe dig, med med at hjælpe dig selv, så du kan nå de mål og få den succes du drømmer om?

Hvad koster coaching

Den dyrest pris, er nok prisen ved ikke at gøre noget og fortsætte som nu. Det næstdyreste er nok at blive ved med at forsøge, igen og igen, hårdere og hårdere, for blot at få inkrementelle fremskridt. Hvis vi endeligt kunne hive os selv op ved håret, kommer vi jo aldrig længere end hårets længde. Og det liv du lever nu, er jo allerede med dit liv som indsats.

Prisen ved at søge coaching og at skabe en forandring, er nok den billigste og bedste løsning – på både kort og langt sigt. Set i forhold til den pris du investerer i din coaching, så er prisen for den værdi du efter coaching selv kan skabe, igen og igen over resten af livet, nok lille. Bliv helten i dit eget liv.

Hen-mod og væk-fra motivation

Coaching og det at investere i dig selv, virker ofte bedst, hvis der både er en smerte (pain points) og et brændende ønske (burning desire). Uden det, selv hvis du fik det gratis, ville det ikke virke. Faktisk er det sådan at jo mere du investerer, jo mere får du også ud af det. Smerten er ikke nok, for hvad så, når den er væk? Det samme med et logisk og ordinært mål, kontra passion, formål og purpose. Som flere er kendt og citeret for: We are for expansion and expression, and goals are for us to grow and not to get.

Cost Benefit Analyse ved coaching

Alt det og mere, kan du få hjælp for afklaring til, på en en kort indledende og gensidig uforpligtende coaching samtale. Herefter skal du selv foretage din Cost Benefit Analyse og træffe dit valg. Udbytte står umiddelbart i forhold det du investerer i dig selv og dit projekt. Jeg står på mål for mig selv, min erfaring, kompetencer og metoder. Du er eksperten og helten i dit eget liv. Jeg er din guide og hvis du gør det der er nødvendigt, vil du ikke kunne undgå læring og resultater. Det handler om tillid. Men tilliden til dig selv. Og jeg har metoden, som du kan opbygge din selv-tillid med. Så med vores programmer har du et Roadmap til resultater samt en Gps til succes.

Pakke 1: Sæt dig et ambitiøst mål

For de fleste coachingprocesser udgør målsætningen 90% af succesen. Så dette er pakken for dig, der ikke er helt klar på dit mål. Det er meget få der reelt set ved hvad de vil have. Det hjælper vi dig med. Også selvom du ikke har fundet dit formål (purpose) eller har en vision. Herefter hjælper vi dig med at sætte et konkret mål. Der er mange metoder til målsætning og de fejler allesammen på en eller anden måde. Her vil du lære en unik metode til ambitiøs målsætning, som bringer det bedste frem i dig, bringer dig i mål og hjælpe dig til kvantespring. Du får altså ikke blot en personlig coaching session. Du får også en hel værktøjskasse og et elektronisk kursus. Skulle du efterfølgende være i tvivl om du kan nå det – det kan du – så coacher vi dig. Og skulle du få smag for Thinking Into Results, kan du til enhver tid foretage en direkte opgradering. Så får du et Roadmap til resultater og en Gps til success – med kirurgisk præcision, hvis du altså følger systemet.

Pakke 2: Et konkret problem

Her får du ett fokuseret forløb på tre gange over tre uger med fokus på en afgrænset problemstilling. Vælger du denne pakke, skal du til første session møde forholdsvis fokuseret – med et konkret problem og et nogenlunde defineret mål. Er du uafklaret, kan du også bruge dette forløb til afklaring, problemformulering, fokusering og målsætning. Fx et større mål, projekt eller som et udgangspunkt for at finde dit formål i livet, en vision eller en plan. Dette er også pakken for dig, der har brug for et afklarende forløb, som basis for et eventuelt længere sparringsforløb. Med denne pakke kan du også danne dig et indtryk af hvad du er parat til og hvad du kan med coaching, inden du går videre med et længere forløb. Du kan desuden og til enhver tid opgradere til Thinking Into Results.

Pakke 3: Et afgrænset mål

Her får du et intensivt forløb på seks gange over to til tre måneder med fokus på et afgrænset problem-/målområde. I dette forløb vil vi typisk i samarbejde få afklaret målsætningen på det første møde, arbejde med dine udfordringer og mål på de næste fire møder, og bruge den sidste session til opfølgning. Også her skal du møde forholdsvis forberedt. Hvis du efterfølgende ønsker yderligere sparring eller at arbejde med andre emner, kan du købe en ekstra pakke eller indgå i et længere sparringsforløb. Du kan desuden og til enhver tid opgradere til Thinking Into Results.

Thinking Into Results er et internationalt anerkendt elite forløb, der kan anvendes af 99% af alle. Privat som erhverv. Det kan orienteres mod alle mål – personlige, relationelle og professionelle. Materielle som imaterielle. Det er således et system til målrealisering samtidig med at det også er undervisningsforløb inkl. elektroniske materialer og videoer på, hvor du via facilitering også får mulighed for ny unik indsigt, viden, værktøjer, kompetencer… personlig udvikling, mindshift og paradigmeskift… reboot, turnaround og kvantespring. Det kan gennemføres online over 3 eller 6 måneder – individuelt, med din partner, i grupper, teams og i virksomheden. Det er samtidig et lederudviklings kursusforløb, hvor du kan tilegne dig kompetencer for at blive en bedre leder af dig selv såvel som af andre. Pris varierer efter løsning og tillægsydelser.

Pakker, priser og betingelser

Et forløb hos ErhvervsCoach® består altid af pakker / klippekort med et eller flere klip o.l., forudbetalt og som et samlet endeligt køb. Alle gratis produkter, ydelser og elektroniske materialer m.v. er blot en gave og uden refusionsret, reklamationsret og ombytningsret. De er beskyttet af ophavsret og må ikke videresælges o.l. Læs mere om pakkerne og betingelserne nedenfor.

En session er på 1:15 time. Priserne er ekskl. moms og inkl. rabat ved coaching online per telefon. Ved coaching lokalt m.v., er der fx ikke rabat / tillæg.

Ved spørgsmål er du velkommen til at ringe +45 6166 1900. Her kan du også booke en kort gensidig uforpligtende og afklarende coachingsession, inden du beslutter dig endeligt. Alle dine beslutninger er helt op til dig og dit ansvar. Ingen andre tager dem for dig.

Processen

Uanset hvilken pakke der vælges, er processen for et coachingforløb den samme. Vi starter på første møde med at arbejde med udgangspunkt i det materiale, som du selv medbringer omkring problem, mål og ressourcer. Det vil sige, at der vil være lidt forberedelse fra din side, før vi mødes første gang. Ellers støttes du i den indledende tid i at stille skarpt.

På de efterfølgende møder arbejdes der ud fra din proces og aktuelle emner. Det er hele tiden dig der bestemmer fokus og retning. Undervejs og mellem møderne arbejder du videre med dine udfordringer. Du tager noter og laver et lille referat efter hvert møde (fx læringspunkter, resultater og arbejdspunkter) og laver et oplæg til, hvad du vil arbejde med på det næste møde. Inden afslutning af mødet, bookes det næste. Hav derfor opdateret kalender klar, så du sikrer dig momentum i proces og resultater.

På det sidste møde gennemgår vi dine indsigter, læringspunkter, beslutninger, resultatspor og effekt samt fremtidige arbejdspunkter og mål. Hvis en leder, partner eller kollega er involveret, kan denne efter aftale deltage på første og sidste møde, eller efter behov i selve processen.

Betaling

Betaling er endeligt og forud til konto eller MobilePay ad en gang. Alle mundtlige som skriftlige tilsagn – bookinger, bestillinger og betalinger er gældende og endelige køb.

Afbud

Ved afbud / ændring senere end kl. 09:00 to hverdage før mødeaftale modregnes der uanset årsag et klip på klippekortet. Ved bookinger af flere møder er klienten 100% committed, coachen bekræfter løbende efter alm. betingelser. Ved gentagne ændringer fra klienten kan der afregnes klip / servicegebyr. Et afbud er først modtaget, når det er personligt modtaget og bekræftet af coachen, og kan først behandles førstkommende hverdag. Er du syg eller i risiko for smittefare, er du forpligtet til at melde afbud / kan du anmode om coaching online per telefon. Viser det sig ved sygdom, at du er så syg at det selv ved online-coaching er til gene / hindrende, aflyses / annulleres aftalen / klippet er for egen regning. Ved forsinkelser over 15 min. er coachen ikke forpligtet til at vente uden yderligere aftale. Ved forfald fra coachen, arbejdes der online / findes snarest en alternativ tid / løsning i henhold til coachen og dennes grænser.

Fortrolighed

Du tager som ovenfor selv noter. Coachen fører ikke journal. Der gemmes som en forudsætning og som udgangspunkt kun navn og kontaktoplysninger, der slettes efter ophør efter procedure. Alt hvad der bliver sagt undervejs forbliver fortroligt og deles kun med dem, du giver skriftligt tilsagn om samt anonymt med coachens supervisor. Det er således op til dig selv, om og hvad du rapporterer. Alternativt kan en evt. tredjepart selv deltage på et møde for opdatering. Klienten må ikke fotografere, filme eller optage under arbejde / samtaler. Online-sessions per fx zoom og sociale medier kan optages og deles med klienten / i relevante fora m.v. af coachen. I tilfælde af at coachen fotograferer, deles dette ligeledes og kan anvendes i markedsføring.

Ansvar

Alt arbejde (proces, coaching, mentoring, supervision, kurser, consulting m.v.) er i enhver henseende for kundens og brugerens egen regning, ansvar og risiko. Det gælder også evt. færdsel på kontoret og garderobe. Mødelokalet er børn, dyr, sko, mad, drikke og røgfri zone. Alle tilsagn, bookinger, bestillinger, køb og betalinger er jfr. købe- og aftalelov endelige – og ikke omfattet af fx fortrydelsesret eller tilbagekøbspligt. Alle beløb betragtes som tjent ved betaling. Uanset årsag. Man ikke forpligtet til at bruge sine klip på klippekortet og de gælder en alm. måned pr. klip / jfr. faktura. Ubrugte klip / klippekort kan ikke overføres / refunderes. ErhvervsCoach® / coachen er ikke ansvarlig for omkostninger, teknik, forbindelser, forsendelser, materialer og betalingssystemer m.v. Alt arbejde inkl. online arbejde, betragtes som udført i København under dansk lov.