Invester i dig selv & Coaching

Den bedste investering er i dig selv

Invest in yourself as much as you can, you’re your own biggest asset. Anything you can do to invest in yourself is the best possible investment you can make. ~ Warren Buffett

Vælg den løsning, der matcher dine ambitioner

Pakke 1: Løs et problem
Pakke 2: Nå et mål
Pakke 3: Tag et kvantespring

Læs mere om pakker, priser og betingelser nedenfor eller ring +45 61661900.

Forandringens pris og coaching

Enhver forandring koster. Er du villig til at gøre arbejdet og betale forandrings pris? Coaching koster både tid penge og energi. Er du villig til at investere i at lade mig hjælpe dig, med med at hjælpe dig selv, så du kan nå de mål og den succes du drømmer om?

Hvad koster coaching

Den dyrest pris er nok prisen ved ikke at gøre noget og fortsætte som nu. Den næst dyreste er nok at blive ved med at forsøge, igen og igen, hårdere og hårdere, for blot at få inkrementelle fremskridt. Hvis vi endeligt kunne hive os selv op ved håret, kommer vi jo aldrig længere end hårets længde. Og det liv du lever nu, er jo allerede med dit liv som indsats.

Prisen ved at søge coaching og at skabe en forandring, er nok den billigste og bedste løsning – på både kort og langt sigt. Set i forhold til den pris du investerer i din coaching, så er prisen for den værdi du efter coaching selv kan skabe, igen og igen over resten af livet, nok lille. Bliv helten i dit eget liv.

Hen-mod og væk-fra motivation

Coaching og det at investere i dig selv, virker nok bedst hvis der både er en smerte (pain points) og et bændende ønske (burning desire). Uden det, selv hvis du fik det gratis, vil det ikke virke.

Cost Benefit Analyse ved coaching

Det kan du få hjælp til afklaring på en en kort indledende og gensidig uforpligtende coaching samtale. Herefter skal du selv foretage din Cost Benefit Analyse og træffe dit valg. Udbytte står umiddelbart i forhold det du investerer i dig selv og dit projekt. Jeg står på mål for mig selv, min erfaring, kompetencer og metode. Du er eksperten og helten i dit eget liv. Jeg er din guide og hvis du gør det der er nødvendigt, vil du ikke kunne undgå læring og resultater. Det handler om tilid. Men tilliden til dig selv. Og jeg har metoden, som du kan opbygge din selv-tillid med.

Pakke 1: Et konkret problem

Et fokuseret forløb på tre gange over tre uger med fokus på en afgrænset problemstilling. Vælger du denne pakke, skal du til første session møde forholdsvis fokuseret – med et konkret problem og et nogenlunde defineret mål. Er du uafklaret, kan du også bruge dette forløb til afklaring, problemformulering, fokusering og målsætning. Fx et større mål, projekt eller som et udgangspunkt for at finde dit formål i livet. Dette er også pakken for dig, der har brug for et afklarende forløb, som basis for et eventuelt længere sparringsforløb (pakke 2 eller 3). Med denne pakke kan du også danne dig et indtryk af hvad du er parat til og hvad du kan med coaching, inden du går videre med et længere forløb.

Pakke 2: Et afgrænset mål

Et intensivt forløb på seks gange over to til tre måneder med fokus på et afgrænset problemområde. I dette forløb vil vi typisk i samarbejde få afklaret målsætningen på det første møde, arbejde med dine udfordringer og mål på de næste fire møder, og bruge den sidste session til opfølgning. Også her skal du møde forholdsvis forberedt. Hvis du efterfølgende ønsker yderligere sparing eller at arbejde med andre emner, kan du købe en ekstra pakke (pakke 1 eller 2) eller indgå i et længere sparringsforløb (pakke 3).

Pakke 3: Thinking Into Results

Thinking Into Results er et internationalt anerkendt elite forløb, der kan anvende af 99% af alle. Privat som erhverv. Det kan orienteres mod alle mål – personlige, relationelle og professionelle. Materielle som imaterielle. Det er således et system til målrealisering samtidig med at det også er undervisningsforløb inkl. elektroniske materialer og videoer på dansk/engelsk, hvor du via facilitering også får mulighed for ny unik indsigt, viden, værktøjer, kompetencer… personlig udvikling, mindshift og paradigmeskift. Det kan gennemføres online over 3 eller 6 måneder – individuelt, med din partner, i grupper, teams og i virksomheden. Det er samtidig et lederudviklings kursusforløb, hvor du kan tilegne dig kompetencer til at blive en bedre leder af dig selv såvel som af andre. Pris varierer efter løsning og tillægsydelser.

Pakker, priser og betingelser

Et forløb hos ErhvervsCoach® består altid af mere end en session, hvorfor betaling foregår ved forudbetalt og endeligt køb af klippekort. Du skal som minimum købe et klippekort med 3 klip, når du booker en tid. Læs mere om pakkerne og betingelserne nedenfor.

En session er på 1:15 time. Priserne er ekskl. moms og inkl. rabat ved coaching online per telefon. Ved coaching lokalt m.v., er der fx ikke rabat / tillæg.

Ved spørgsmål er du velkommen til at ringe +45 6166 1900. Her kan du også booke en kort gensidig uforpligtende og afklarende coachingsession, inden du beslutter dig endeligt.

Processen

Uanset hvilken pakke der vælges, er processen for et coachingforløb den samme. Vi starter på første møde med at arbejde med udgangspunkt i det materiale, som du selv medbringer omkring problem, mål og ressourcer. Det vil sige, at der vil være lidt forberedelse fra din side, før vi mødes første gang. Ellers støttes du i den indledende tid i at stille skarpt.

På de efterfølgende møder arbejdes der ud fra din proces og aktuelle emner. Det er hele tiden dig der bestemmer fokus og retning. Undervejs og mellem møderne arbejder du videre med dine udfordringer. Du tager noter og laver et lille referat efter hvert møde (fx læringspunkter, resultater og arbejdspunkter) og laver et oplæg til, hvad du vil arbejde med på det næste møde. Inden afslutning af mødet, bookes det næste. Hav derfor opdateret kalender klar, så du sikrer dig momentum i proces og resultater.

På det sidste møde gennemgår vi dine indsigter, læringspunkter, beslutninger, resultatspor og effekt samt fremtidige arbejdspunkter og mål. Hvis en leder, partner eller kollega er involveret, kan denne efter aftale deltage på første og sidste møde, eller efter behov i selve processen.

Betaling

Betaling er endeligt og forud til konto eller MobilePay ad en gang / rate. Alle mundtlige som skriftlige tilsagn – bookninger, bestillinger og betalinger betragtes som gældende og endelige køb.

Afbud

Ved afbud / ændring senere end kl. 09:00 to hverdage før mødeaftale modregnes der uanset årsag et klip på klippekortet. Ved gentagende ændringer kan der ligeledes afregnes klip / servicegebyr. Et afbud er først modtaget, når det er personligt modtaget og bekræftet af coachen, og kan først behandles førstkommende hverdag. Er du syg eller i risiko for smittefare, er du forpligtet til at melde afbud / kan du anmode om coaching online per telefon. Viser det sig ved sygdom, at du er så syg at det selv ved online-coaching er til gene / hindrende, aflyses / annulleres aftalen / klippet for egen regning. Ved forsinkelser over 15 min. er coachen ikke forpligtet til at vente uden yderligere aftale. Ved forfald fra coachen, arbejdes der online / findes snarest en alternativ tid.

Fortrolighed

Du tager som ovenfor selv noter. Coachen fører ikke journal. Der gemmes som en forudsætning og som udgangspunkt kun navn og kontaktoplysninger, der slettes efter ophør efter procedure. Alt hvad der bliver sagt undervejs forbliver fortroligt og deles kun med dem, du giver skriftligt tilsagn om samt fx coachens supervisor. Det er således op til dig selv, om og hvad du rapporterer. Alternativt kan en tredjepart selv deltage på et møde for opdatering. Klienten må ikke fotografere, filme eller optage under arbejde / samtaler. Online-sessions per fx zoom og sociale medier kan optages og deles med klienten / i relevante fora m.v. af coachen. I tilfælde af at coachen fotograferer, deles dette ligeledes og kan anvendes i markedsføring.

Ansvar

Alt arbejde (proces, coaching, mentoring, supervision, kurser, consulting m.v.) er i enhver henseende for kundens og brugerens egen regning, ansvar og risiko. Det gælder også færdsel på kontoret og garderobe. Mødelokalet er børn, dyr, sko, mad, drikke og røgfri zone. Alle tilsagn, bookinger, bestillinger, køb og betalinger er jfr. købe- og aftalelov endelige – og ikke omfattet af fx fortrydelsesret eller tilbagekøbspligt. Alle beløb betragtes som tjent ved betaling. Uanset årsag. Man ikke forpligtet til at bruge sine klip på klippekortet og de gælder en måned pr. klip. Ubrugte klip / klippekort kan ikke overføres. ErhvervsCoach® / coachen er ikke ansvarlig for omkostninger, teknik, forbindelser, forsendelser, materialer og betalingssystemer m.v. Alt arbejde inkl. online arbejde, betragtes som udført i København under dansk lov.